Karin Dahlberg

Karin Dahlberg är gästprofessor i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hon har en lång erfarenhet av vårdutbildning och forskning och har publicerat en rad framgångsrika och respekterade kurslitteraturtitlar inom vårdområdet.