Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Kari Dyregrov

Kari Dyregrov, fil.dr, är professor vid Høgskulen på Vestlandet och har forskat om sorg och komplicerad sorg i 25 år.

Sorg och komplicerad sorg

Denna antologi ger en introduktion till begreppet komplicerad sorg och beskriver skillnaden mot vanlig sorg, de vanligaste formerna av komplicerad sorg hos vuxna och barn samt hur de olika tillstånden kan behandlas psykoterapeutiskt. Den tar även upp insatser vid större katastrofer.

Läs mer