John Dewey

Individ, skola och samhälle

I antologin Individ, skola och samhälle, 4:e utgåvan av John Dewey har de mest betydelsefulla och åberopade korta texterna förts samman till en bok för lärarutbildningen och kurser inom pedagogoik. För urvalet och kommentarerna svarar professor Sven Hartman och professor Ulf P. Lundgren. 

Läs mer