Jane Degerman

Skriftspråksutveckling genom lek

Tidig skriftspråksstimulering handlar inte alls om att pressa barnen, utan om att fånga upp deras spontana intressen. Många barn finner stor glädje i att leka med bokstäver och ord långt innan den formella läs- och skrivundervisningen börjar. Boken Skriftspråksutveckling genom lek visar hur du kan arbeta med detta. 

Läs mer