Inga Dennhag

Inga Dennhag är fil.dr, leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Hon forskar och undervisar på Enheten för psykiatri/BUP vid Umeå universitet samt är kliniskt verksam inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Makt och psykoterapi

Status och makt påverkar hur vi pratar och förhåller oss till varandra. Några kända makthierarkier handlar om kön, klass, etnicitet, ålder och funktionsnedsättning. Dessa utspelar sig i alla relationella sammanhang – även i psykoterapi.

Läs mer