Giacomo d'Elia

Det kognitiva samtalet i vården

"'Patientsamtal kan många gånger upplevas som frustrerande
Läs mer