Elza Dunkels

Elza Dunkels är docent i pedagogiskt arbete och arbetar som lärarutbildare och forskare vid Umeå universitet.

Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund

Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund vägleder blivande och verksamma förskollärare till hur man bäst arbetar med digitala verktyg och digital kompetens i förskolan. 

Läs mer