Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Anna De Matos Lundström

Interaktionskort engelska åk 7–9

I kursplanen för engelska står det att eleverna ska ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. För att nå dit behöver eleverna bland annat träna på att våga prata och att få flyt i kommunikationen. ”Med interaktionskorten i engelska får eleverna öva på att fråga och svara, automatisera fraser och träna på språkliga strategier. De tränar på olika delar av den muntliga förmågan: berätta och beskriva samt uttrycka åsikter genom att argumentera och motivera. 

Läs mer