Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Sofia Boo

Sofia Boo är filosofie licentiat i pedagogiskt arbete och arbetar som lärare och forskare vid Linköpings universitet. Hennes forskning rör lärares arbete med individanpassning och extra anpassningar i klassrummet. Hon arbetar på lärarutbildningen, bland annat med den verksamhetsförlagda utbildningen. Hon har lång undervisningserfarenhet från grundskolan.

Att anpassa undervisning

Tycker du att din svåraste arbetsuppgift som lärare är att anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov? Då är du inte ensam! Att anpassa undervisning är en grundbok som erbjuder en teoretisk och praktisk vägledning mot en undervisning anpassad till individ och grupp.

Läs mer