Raymond Bjuland

Raymond Bjuland är professor i matematikdidaktik och leder forskningsprojektet ""Teachers as Students"" vid universitetet i Stavanger.

Lesson study

Lesson study är en kollegial form för professionsutveckling som har använts i Japan i över 140 år. Den gemensamma insikt som skapas genom arbetet kan ge undervisningen ett skarpare fokus på både elevers och lärares lärande. Boken Lesson study vänder sig till lärarutbildare samt till lärare och skolor som vill vidareutveckla sin gemensamma kunskap och kompetens.

Läs mer