Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Markus Björnström

Markus Björnström som skrivit Värt att veta om dyskalkyli  är logoped. Han utreder barn och vuxna med läs- och skrivsvårighetersamt matematiksvårigheter. Markus Björnström är en väl anlitad föreläsare och handledare inom skola och universitet.

Värt att veta om dyskalkyli

Vad är dyskalkyli och på vilket sätt skiljer sig dyskalkyli från andra matematiksvårigheter? Hur utreds dyskalkyli och vad kan skolan göra för att hjälpa elever med denna diagnos? Dessa är några av de frågor som boken Värt att veta om dyskalkyli försöker besvara.

Läs mer