Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Malin Broberg

Malin Broberg är leg. psykolog och docent i psykologi. Hon har alltid haft ett stort intresse för barn och barns utveckling och började tidigt som idrottsledare. Hon bestämde sig så småningom för att bli psykolog och läste utbildningen i Umeå. Efter psykologutbildningen arbetade Malin Broberg på en barn- och ungdomshabilitering med barn med funktionsnedsättning, men efter en tid tog forskarintresset över och hon började doktorera. Hon disputerade 2004 på en avhandling om föräldrar som har barn med funktionsnedsättningar. Nu undervisar hon främst i utvecklingspsykologi och specifikt om anknytning under barndomen.

Anknytning i förskolan

Anknytning i förskolan visar att trygga relationer är en förutsättning för lärande, särskilt för små barn. Barn som utvecklat en trygg anknytning till minst en vuxen på förskolan litar på att de blir tröstade när behov uppstår – de kan då slappna av och ägna sig åt lek och utforskande. Boken ger en grund i anknytningsteori och visar hur kunskapen kan användas i förskolans vardag.

Läs mer