Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Malin Broberg

Malin Broberg är leg. psykolog och professor i psykologi. Hon disputerade 2004 på en avhandling om föräldrar som har barn med funktionsnedsättningar. Hon är idag verksam vid Göteborgs universitet och ägnar sig åt akademiskt ledarskap på heltid.

Anknytning i förskolan

Anknytning i förskolan visar att trygga relationer är en förutsättning för lärande, särskilt för små barn. Barn som utvecklat en trygg anknytning till minst en vuxen på förskolan litar på att de blir tröstade när behov uppstår – de kan då slappna av och ägna sig åt lek och utforskande. Boken ger en grund i anknytningsteori och visar hur kunskapen kan användas i förskolans vardag.

Läs mer