Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lena Brynhildsen

Lena Brynhildsen är utbildad biolog och disputerad inom ekologisk mikrobiologi. Hon är legitimerad lärare och har ett lektorat på Katedralskolan i Linköping sedan 20 år tillbaka, där hon undervisar i biologi och bioteknik på det naturvetenskapliga programmet samt IB-programmet.

Lena tycker att det är oerhört stimulerande och intressant att undervisa inom ämnet biologi eftersom det är ett område under ständig utveckling, som dessutom spänner över vitt skilda områden – från mikronivå till makronivå. Om hon får välja ett bland alla dessa områden så blir det dock mikrobiologi. När hon studerande på biologilinjen och läste en kurs i mikrobiologi väcktes hennes intresse för denna mikroskopiska värld och hon är fortfarande lika fascinerad av såväl "grön" som "vit" mikrobiologi och dess kopplingar till bioteknik. 

 

Titlar av Lena Brynhildsen