Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Göran Burenhult

Arkeologi i Norden del 2

Arkeologernas uppfattning om forntidens människor, deras inbördes relationer och deras sätt att leva har i grunden förändrats under det senaste decenniet. Med ny metodik och med hjälp av tvärvetenskapligt forskningsarbete kan den moderna arkeologin nu dokumentera, analysera och tolka förhistoriska samhällsförhållanden på ett helt ann

Läs mer