Göran Bergstrand

Göran Bergstrand (1930–2017) var präst, själasörjare och leg. psykoterapeut. Han var studentpräst, sjukhuspräst och församlingspräst. I 13 år var han direktor för S:t Lukasstiftelsen, som utbildar psykoterapeuter. Han föreläste om tro, etik och livsfrågor och har bland annat skrivit boken En själasörjares dilemma (2002).