Göran Bergstrand

Göran Bergstrand präst, själasörjare och leg. psykoterapeut. Han har varit studentpräst, sjukhuspräst, församlingspräst och arbetat inom Stadsmissionen i Stockholm. I 13 år var han direktor för S:t Lukasstiftelsen, som utbildar psykoterapeuter.Han föreläser om tro, etik och livsfrågor och har bland annat skrivit boken En själasörjares dilemma (2002).