Göran Bergstrand

Göran Bergstrand präst, själasörjare och leg. psykoterapeut. Han har varit studentpräst, sjukhuspräst, församlingspräst och arbetat inom Stadsmissionen i Stockholm. I 13 år var han direktor för S:t Lukasstiftelsen, som utbildar psykoterapeuter.Han föreläser om tro, etik och livsfrågor och har bland annat skrivit boken En själasörjares dilemma (2002).

En själasörjares dilemma

"'Sommaren 1890. Yngsjömörderskan ska avrättas. Fängelseprästen redogör för sina våndor i journalen. Med utgångspunkt i dessa journalanteckningar tänkte sig Göran Bergstrand en pedagogisk framställning om själavård. I stället har det blivit en djupt personlig bok
Läs mer