Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lotta Borg Skoglund

Lotta Borg Skoglund är överläkare och specialist i psykiatri och möter dagligen ungdomar och oroliga, olyckliga och upprörda föräldrar. Hon forskar på institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska institutet och hennes avhandling handlar om samsjuklighet eller behandling vid neuropsykiatrisk problematik och samtidigt skadligt substansbruk och beroendesjukdom. Lotta är en flitigt anlitad föreläsare och hennes forskning spänner från tidiga tecken på psykisk ohälsa hos barn till skadligt bruk av alkohol och droger hos ungdomar och unga vuxna.

Lotta Borg Skoglund föreläser inom Psykisk ohälsa och riskfyllda alkohol- och drogvanor | Missbruk och neuropsykiatri | adhd/add | Föräldraskap i NPF-familjer 
Boka föreläsning/kontakt: info@smartpsykiatri.se smartpsykiatri.se

Titlar av Lotta Borg Skoglund