Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ingrid Åkesson

Ingrid Åkesson arbetar på Jordbruksverket med lagstiftning och tillämpning av EU:s gemensamma regler för att förhindra spridning av farliga skadegörare genom handeln med växter över gränserna.

Trädgårdens växtskydd

En oumbärlig kursbok för studerande vid trädgårdsutbildningar och en värdefull kunskapskälla för alla yrkes- och fritidsodlare som vill förstå orsakerna till och få tips om åtgärder mot växtskadeproblem. Boken är en rejält omarbetad utgåva av den tidigare boken Växtskydd i trädgård.

Läs mer