Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lisa Ain Dack

Lisa Ain Dack har en ph.d. i utvecklingspsykologi och pedagogik. Hon är verksam vid University of Toronto där hon forskar om professionsdriven skolutveckling. 

Professionsutveckling och kollegialt lärande

Professionsutveckling & kollegialt lärande – framgångsfaktorer och utvecklande motstånd svarar på frågor som: Hur ska det kollegiala lärandet bäst organiseras? Vilka är de vanligaste utmaningarna och hur bemöts dessa på bästa sätt? Boken ger lärare och rektorer konkret hjälp med det komplexa skolutvecklingsarbetet och innehåller en mängd användbara verktyg och strategier.

Läs mer