Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Formativ bedömning

I Flex matematik finns stöd för att synliggöra elevers lärande genom formativ bedömning:  

  • I början av varje kapitel gör eleverna en Check in där de testar uppgifter från kapitlet. Samtidigt gör eleverna individuella skattningar i skalan: aldrig sett  löser lätt

  • Avsluta varje lektion med en Minicheck som testar hur väl eleverna har hängt med. Det är en fråga med fyra alternativa svar.

  • När kapitlet är klart gör eleverna en Check out med uppgifter från kapitlet. Efter rättning får eleverna reflektera över sitt lärande genom att jämföra sin Check in och sin Check out.