Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Bygg trygghet när alla ses efter sommaren

Fyll på med ny kompetens och inspiration när alla samlas igen efter sommaren. Här hittar du ett urval böcker med fokus på hur du skapar trygghet och ett lärande klimat i klassrummet och hur man kan jobba med att öka välbefinnandet i skolan. Hur du bygger din grupp trygg helt enkelt.Genom trygga relationer och positiva gemensamma upplevelser vinner vi mycket, i en trygg grupp utvecklas eleverna både socialt och kunskapsmässigt.

Även lek förutsätter aktiva vuxna, säger Emma Widegren, författare till Bygg din grupp trygg Fk-3 och Fritidshem Rastlekar. 

– Särskilt för de barn som kan ha svårt att ta sig in i leken är det extra värdefullt att få stöd i leken och med vuxna tydligare se lekens ramar. De lekar och övningar jag tagit med är de som jag under åren har sett hur de utvecklat mina elever.

Emma Widegren

Vill du se mer? Här hittar du läromedel för din årskurs!

Vill du se mer? Här hittar du läromedel för din årskurs!