Bygg din grupp trygg

Praktiska värdegrundsövningar för åk 4-6

Lärarlitteratur
4-6

En trygg elevgrupp är en förutsättning för ett lärande klimat i klassrummet! Denna bok ger dig tips om hur du som lärare kan skapa trygghet för dina elever, förklarar lärarens uppdrag gällande värdegrundsarbete samt erbjuder praktiska övningar och lektionsupplägg.


Tryckta läromedel

Bygg din grupp trygg åk 4-6 - Praktiska värdegrundsövningar Bygg din grupp trygg åk 4-6 - Praktiska värdegrundsövningar
Bygg din grupp trygg åk 4-6 - Praktiska värdegrundsövningar
Utgivningsdatum 2017-03-20
100 Sidor
ISBN 9789127446779
Specialbindning
Provläs
Bygg din grupp trygg åk 4-6 - Studiehandledning Bygg din grupp trygg åk 4-6 - Studiehandledning
Bygg din grupp trygg åk 4-6 - Studiehandledning
Utgivningsdatum 2017-08-14
16 Sidor
ISBN 9789127446786
Övrigt

Om Bygg din grupp trygg

Den här boken ger dig tips och idéer om hur du tillsammans med dina elever skapar trygghet och ett lärande klimat under skoldagen. Detta genom enkla och praktiska värdegrundsövningar.

Boken inleds med en kort genomgång av skolans och den enskilde lärarens uppdrag, vad det gäller värdegrundsarbete. Därefter följer en del som behandlar förutsättningar och förhållningssätt som underlättar detta värdegrundsarbete. Den tredje delen av boken innehåller en uppsättning enkla och praktiska övningar och lektionsupplägg som syftar till att elevgruppen stärks.

Till boken finns även en studiehandledning som ger underlag till fortbildningsträffar för dig och dina kollegor.