Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Matte, NO och SO

Intresserad av eller behöver extra stöd i matematik, NO eller SO? Här finns material på flera nivåer som utmanar och stöttar.

Summit Matematik

Summit är till för ungdomar och vuxna som behöver extra stöd att klara grundskolans matematik. Tydlig struktur och lättläst text gör det lätt att att behålla fokus och se framstegen.

Summit är till för ungdomar och vuxna som behöver extra stöd att klara grundskolans matematik. Tydlig struktur och lättläst text gör det lätt att att behålla fokus och se framstegen.

Summit 1 grundläggande matematik Summit 1 grundläggande matematik
Summit 1 grundläggande matematik
Statsbidrag Läromedel

Summit 1 grundläggande matematik

ISBN 9789127449510
Utkom 11 augusti 2017

Summit grundläggande matematik är en läromedelsserie anpassad för ungdomar och vuxna med begränsad studievana och med andra modersmål än svenska. 

Gå till produkten
Du har nått den maximala köpsumman.
Summit 2 grundläggande matematik Summit 2 grundläggande matematik
Summit 2 grundläggande matematik
Statsbidrag Läromedel

Summit 2 grundläggande matematik

ISBN 9789127448827
Utkom 16 februari 2018

Summit grundläggande matematik är en läromedelsserie anpassad för ungdomar och vuxna med begränsad studievana och med andra modersmål än svenska. 

Gå till produkten
Du har nått den maximala köpsumman.
Summit 3 grundläggande matematik Summit 3 grundläggande matematik
Summit 3 grundläggande matematik
Statsbidrag Läromedel

Summit 3 grundläggande matematik

ISBN 9789127451544
Utkom 8 augusti 2019

Summit grundläggande matematik är en läromedelsserie anpassad för ungdomar och vuxna med begränsad studievana och med andra modersmål än svenska. 

Gå till produkten
Du har nått den maximala köpsumman.
Summit 4 grundläggande matematik Summit 4 grundläggande matematik
Summit 4 grundläggande matematik
Statsbidrag Läromedel

Summit 4 grundläggande matematik

ISBN 9789127451551
Utkom 19 april 2021

Summit grundläggande matematik är en läromedelsserie anpassad för ungdomar och vuxna med begränsad studievana och med andra modersmål än svenska. 

Gå till produkten
Du har nått den maximala köpsumman.

 


 


Formler och tabeller

Andra upplagen av den populära formelsamlingen Formler och Tabeller är i fyrfärg med tydlig form och pedagogiska illustrationer.

Andra upplagen av den populära formelsamlingen Formler och Tabeller är i fyrfärg med tydlig form och pedagogiska illustrationer.

 


 


Historiska kvinnor

– en kortlek som lyfter fram svenska kvinnor som gjort avtryck i historien.

– en kortlek som lyfter fram svenska kvinnor som gjort avtryck i historien.

Historiska kvinnor - Kortlek Historiska kvinnor - Kortlek
Historiska kvinnor - Kortlek
Övrigt

Historiska kvinnor - Kortlek

ISBN 9789127452060
Utkom 13 oktober 2017

Använd vår kortlek Historiska kvinnor för att lyfta fram svenska kvinnor som har gjort avtryck i historien. Diskutera och problematisera frågan om representativitet. 

Gå till produkten
Du har nått den maximala köpsumman.

 


 


Källor och källkritik – hur var det att vara ung förr

13 exempel på historiska källor om ungdomars livsvillkor som skildrar den svenska samhällsutvecklingen från 1800 till idag.

13 exempel på historiska källor om ungdomars livsvillkor som skildrar den svenska samhällsutvecklingen från 1800 till idag.

Källor och källkritik Källor och källkritik
Källor och källkritik
Statsbidrag Läromedel

Källor och källkritik

ISBN 9789127451599
Utkom 13 juli 2018

Att kritiskt granska, tolka och värdera källor är förmågor som eleverna ska utveckla i årskurs 7–9. I Källor & källkritik möter eleverna exempel på historiska källor som skildrar…

Gå till produkten
Du har nått den maximala köpsumman.