Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Tre frågor till Kristina Bähr

Kristina Bähr är specialist i barn- och ungdomsmedicin med bakgrund som skolöverläkare. Här svarar hon på tre frågor utifrån den nya boken "Resiliens i skolan – främja och träna välbefinnande". Kristina har tidigare skrivit boken "Psykisk hälsa i skolan – främja, skydda och stärka".

Vad är egentligen resiliens?

Resiliens handlar om den sammanlagda förmågan att hantera motgångar och skapa det bästa av situationen vi är i. Resiliens kan man träna upp genom att lära sig att utmana sina automatiska tankar och reaktioner, att bli mer medveten om sina egna behov av exempelvis sömn och återhämtning.  

Varför är det så viktigt att arbeta med resiliens i skolan?

Att träna på resliiens i skolan gör att elever kan få bättre verktyg att hantera motgångar, att blir mer flexibla i sina lösningar när de stöter på problem och också öka förståelse för hur man ökar sitt välbefinnande med tacksamhet, hjälpsamhet och hantering av sin energireserv. Det ger även ett gemensamt språk för problemlösning i hela skolan och det blir ”inte bara jag” som tänker att jag inte kan eller förstår eller gör fel, utan vi kan lättare se att det är ett inre språk vi har som inte gagnar varken skolarbetet eller livet i längden.

Hur kan boken "Resiliens i skolan" hjälpa lärare och elevhälsoteam?

Boken kan hjälpa lärare att ha övningar och verktyg de kan använda tillsammans med sina elever för att öka motståndskraft vid livets naturliga motgångar och skapa ett gemensamt språk för hur elev och lärare ska komma vidare – med fokus på inlärningen. Det ökar förståelsen av att vi alla behöver be om hjälp och mår bra av att ge och erbjuda hjälp. Resiliens kan användas som en del i det systematiska kvalitetsarbetet i elevhälsan för att jobba rent främjande – innan problem har uppstått – och ge verktyg för att minska riskerna vid motgångar framöver.

 

Vill du boka en föreläsning? 

Är du och din skola intresserad av en föreläsning med Kristina Bähr, som föreläser bland annat inom främjande elevhälsa, psykisk hälsa i skolan, hjärnan i skolan och barns utveckling? Kontakta då gärna Kristina på kristina@exist.se

Författarfoto: Magnus Aronson. 

Tidigare författarintervjuer

Läs gärna tidigare författarintervjuer med psykologen Åse Fagerlund, specialpedagogen Annelie Karlsson, pedagogikforskaren Åsa Hirsh, klimatförfattaren Frida Berry Eklund och pedagogikprofessorn Christian Lundahl

Resiliens i skolan

Resiliens handlar om förmågan att hantera förändringar, motgångar och kriser, att återfå balansen i tillvaron och kunna fortsätta utvecklas och må bra. Förmågan är högaktuell i en tid av snabb förändring och den går att träna. I Resiliens i skolanfrämja och träna välbefinnande presenteras ett treårigt program som visar hur det kan gå till i skolan.

Läs mer

Psykisk hälsa i skolan

Psykisk hälsa i skolan handlar om vad vi vuxna i skolan kan göra för att främja och stärka barns och ungas psykiska hälsa. Fokus ligger inte på ohälsa, beteendeproblem och diagnoser, utan på friskfaktorer.

Läs mer