Stäng

Glömt lösenord?

Skicka
Ingvar Lundbergpriset

Ingvar Lundbergpriset

Årets Ingvar Lundbergpris tilldelas Anne-Marie Körling för hennes outtröttliga arbete att motivera barn och unga att läsa och för att hon gör läsning till en lustfylld, gemensam angelägenhet. Priset delas ut på Natur & Kulturs Läs- och skrivkonferens i Stockholm den 18 april och prissumman är 100 000 kr.

Se Anne-Marie Körlings kommentar om att tilldelas Ingvar Lundbergpriset!

Juryns motivering:
Anne-Marie Körling tilldelas Ingvar Lundbergpriset 2018 för sitt mångsidiga och outtröttliga arbete att motivera barn och unga att läsa. Med vidsyn, beläsenhet och djup förståelse för barns behov och möjligheter inspirerar hon lärare att hitta nya vägar att väcka elevers läslust - och föräldrar att växa som förebilder. Hon möter det enskilda barnet med samma engagemang som hon når ut till en bred publik via sina böcker, föreläsningar, radioprogram, sin blogg och som Läsambassadör. Anne-Marie Körling gör läsning till en lustfylld, gemensam angelägenhet.

Anne-Marie Körling är lärare, författare, krönikör, bloggare och flitigt anlitad föreläsare. Vid sidan om läraryrket i Hjulsta verkar hon som pedagogisk sakkunnig, lärarutbildare och som handledare i pedagogisk utveckling. Hon anlitas för expertuppdrag för bland annat Skolverket och Skolinspektionen och hon sitter med i referensgruppen för Läsdelegationen. 2015–2017 utsågs Anne-Marie Körling till Sveriges läsambassadör av Kulturrådet och hon sitter med i styrelsen i IBBY Sverige (International Board on Books for Young People). Hon har tilldelades Svenska Akademiens Svensklärarpris, Microsofts innovativa lärarpris och hon har även fått Sciras (Swedish Council of the International Reading Association) hedersdiplom för sina läsinsatser.

Jury 2018:
Elisabet Nihlfors, professor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
Ulf Fredriksson, docent, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet
Marie Trapp, lärare, Nyköpings kommun
Yukiko Duke, författare och  kulturjournalist, Stockholm 
Ann-Charlotte Smedler, professor emerita, prefekt, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Ingvar Lundberg, (1934–2012) var professor i psykologi och en internationellt erkänd forskare inom läs- och skrivutveckling och dyslexi. Han brann för att lära barn och ungdomar att läsa och skriva och därmed ge dem möjlighet att se fler perspektiv och engagera sig i sin omvärld.

Bilden på Anne-Marie Körling är tagen av Håkan Elofsson.

Tidigare pristagare

Tipsa/dela: