Stäng

Glömt lösenord?

Skicka

Priser

Natur & Kultur delar varje år ut ett antal priser för att belöna människor som exempelvis gjort viktiga kulturinsatser, främjat spridning av forskning eller gjort betydande inlägg i samhällsdebatten. De som delar Natur & Kulturs värderingar är viktiga att uppmärksamma.


Natur & Kulturs kulturpris

Natur & Kulturs kulturpris är vårt största och mest anrika pris. Det delas ut årligen sedan 1974. Prissumman är idag 300 000 kronor och ges till en eller flera personer som har gjort en väsentlig insats på kulturområdet. Förutom pengarna och äran får varje vinnare bronsskulpturen Kunskapens träd av konstnären Ernst Nordin. Priset kan ges till personer inom en mängd olika yrken, som författare, regissörer, fotografer, konstnärer, journalister, artister, koreografer och forskare.    

Pristagare 2018

Lista på pristagare

 

Natur & Kulturs debattbokspris

Natur & Kulturs debattbokspris är Sveriges största debattbokspris. Prissumman på 250 000 kr tilldelas årligen en författare till en svensk fackbok som har bidragit till att fördjupa samhällsdebatten. Priset delas ut under Almedalsveckan i Visby. Tidigare hette priset Johan Hansson-priset.

Pristagare 2017

Lista på pristagare

 

Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris

Natur & Kultur instiftade ett nytt pris 2017 på 100 000 kr för att belöna spridning av forskning till allmänheten. Priset kan utdelas till en forskare, författare eller journalist som under det senaste året populariserat forskning inom områdena människa, samhälle och hälsa. Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris delas ut på Vetenskapsfestivalen i Göteborg.

Pristagare 2017 

Nomineringstiden för Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris är från 5 oktober till 10 januari.


Natur & Kulturs översättarpris

Svenska Akademien delar varje år ut Natur & Kulturs översättarpris, som omfattar två pris om 40 000 kronor vardera. Priset, som instiftades 1985, avser att belöna personer som gjort förtjänstfulla översättningar till eller från svenska språket.

Pristagare 2017
 

 

Ingvar Lundbergpriset

Ingvar Lundberg

Ingvar Lundbergpriset på 100 000 kronor ska tilldelas en person som har gjort avgörande insatser inom forskning eller utbildning för att främja kunskap om läs- och skrivinlärning. Det kan även vara en pedagog som har utvecklat metoder för att undervisa barn i läsning och väckt deras lust att läsa, eller någon som på annat sätt stimulerat barns läsande.

Ingvar Lundberg, professor i psykologi, var en internationellt erkänd forskare inom läs- och skrivutveckling och dyslexi. Vid hans bortgång 2012 beslutade Natur & Kultur att instifta ett årligt pris till hans minne. Det delas ut på Natur & Kulturs Läskonferens.

Mellan 1 november och 1 februari tar vi emot nomineringar till Ingvar Lundbergpriset. Välkommen att nominera forskare, pedagoger eller folkbildare som har gjort en viktigt insats för läs- och skrivinlärning.

Pristagaren 2017

Lista på pristagare

Tipsa/dela: