Stäng

Glömt lösenord?

Skicka

Stiftelsens arbete

Stiftelseformen gör Natur & Kultur till en unik, oberoende kraft inom svensk bokbransch. Genom stöd, inspiration, bildning och utbildning verkar stiftelsen Natur & Kultur för tolerans, humanism och demokrati.

Den 25 juni 1947 instiftade förlagets grundare Johan Hansson, Stiftelsen Natur & Kultur. På samma sätt som hans affärssinne styrdes av en kombination av idealism och kommersialism kom dessa ledstjärnor också att genomsyra formuleringarna i stiftelseurkunden: kravet på lönsamhet samsades med uttalade målsättningar för att bidra till och verka för en rad kulturella och allmännyttiga ändamål, och främja ideella syften.

Med sina rötter i folkrörelserna under det tidiga 1900-talet och med starka upplevelser av kampen mot nazism och andra totalitära strömningar i en nära samtid var det självklart för Johan Hansson att dels framhäva folkbildningen som en grundstomme och att ställa krav på att stiftelsen skulle ”motverka totalitära idéer och statsskick samt främja politisk och ekonomisk frihet”.

Avsättningen av det kapital som under årens lopp ackumulerats används för att stärka och uppmuntra initiativ som ligger i linje med stiftelseurkundens intentioner. Avsättningen till stiftelseverksamheten har varierat över tid, de senaste tio åren har i snitt 20 procent av förlagets vinst gått till allmännyttiga ändamål. 2017 går omkring 9 miljoner kronor till individer, projekt och insatser som verkar i linje med stiftelsens urkund.

Arbetsgruppen för priser, stipendier och samarbeten består av Per Almgren, vd, Karin Tengby, projektledare för stiftelseverksamheten, Åsa Ehrnholm vd-/stiftelseassistent och Ulla Vedin, ekonomidirektör. Beslut fattas av Natur & Kulturs styrelse och av jurygrupper och kommittéer.


Stiftelsens Årsrapport 2016

Läs mer om stiftelsens arbete och uppdrag i skriften En oberoende kraft

Har du frågor? Kontakta stiftelsen@nok.se

Tipsa/dela: