Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Stella Teknik 7-9

Stella Teknik 7-9 är ett helt nytt läromedel med teknikutveckling, konstruktion och design i fokus. Läromedlet är skrivet för de nya kursplanerna 2021 och tar sikte på teknikämnets tre målpunkter i syftet: att utveckla förmåga att reflektera över teknikval och dess påverkan, att utveckla kunskaper om hur tekniska lösningar fungerar och att utveckla förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Läs mer...
Stella Teknik 7-9 Stella Teknik 7-9
Stella Teknik 7-9
Statsbidrag Läromedel

Stella Teknik 7-9

Utkom 17 januari 2022

ISBN
9789127458574
Typ
Häftad
Sidantal
264
Du har nått den maximala köpsumman.
Stella Teknik 7-9 Digital Stella Teknik 7-9 Digital
Stella Teknik 7-9 Digital
Onlineprodukt

Stella Teknik 7-9 Digital

Utkom 17 augusti 2022

ISBN
9789127463578
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
Stella Teknik 7-9 Lärarhandledning Webb Stella Teknik 7-9 Lärarhandledning Webb
Stella Teknik 7-9 Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt

Stella Teknik 7-9 Lärarhandledning Webb

Utkom 17 juni 2022

ISBN
9789127462502
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
300
Du har nått den maximala köpsumman.
Stella Teknik 7-9 Paket Bok+Digital Stella Teknik 7-9 Paket Bok+Digital
Stella Teknik 7-9 Paket Bok+Digital
Statsbidrag Läromedel

Stella Teknik 7-9 Paket Bok+Digital

Utkom 18 april 2023

ISBN
9789127465978
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Nyhet – tryckt och digitalt i ett paket!

Just nu kan du beställa detta läromedel som paket och få det digitala läromedlet inkluderat! Underlätta för dig själv och hjälp eleverna genom att använda den fysiska läroboken och det digitala läromedlet tillsammans. 

  • Ger dig fler sätt att variera undervisningen
  • Smarta verktyg och funktioner som inläst text, klickbara ordförklaringar och möjlighet att anpassa texten.
  • Extramaterialet till böckerna är integrerat – alla uppgifter finns samlade på ett och samma ställe.
  • Inlämningsfunktion för alla uppgifter och möjlighet att skapa egna kurser.

Du kan söka statsbidrag för detta läromedelspaket. Paketen går att beställa här på nok.se eller via Läromedia. 

Om Stella NO och Teknik

Struktur

Varje komponent i serien har en struktur som stöttar läraren i undervisningen där kapitelordningen fungerar som en arbetsgång från 7:an till 9:an.

Varje kapitel är indelat i avsnitt där varje avsnitt motsvarar cirka en veckas arbete. Avsnitten börjar med lärandemål och ämnesspecifika begrepp och avslutas med olika typer av elevuppgifter.

Språkutvecklande

Faktatexterna stödjer ett språkutvecklande arbetssätt. Alla rubriker förklarar innehållet i efterföljande stycke. Ämnesspecifika och ämnesneutrala ord förklaras löpande i brödtexten. På varje uppslag finns även instuderingsfrågor för att hjälpa eleverna att läsa texten.

Elevuppgifter

I slutet av varje avsnitt finns uppgifter med tydlig koppling till kursplanens målpunkter i syftet. Varje kapitel innehåller även ett antal större undersökningar och projekt som även dom är tydligt kopplade till den aktuella målpunkten i syftet.

Utgivningsplan

Stella Biologi utkommer VT 2023.
Stella Fysik utkommer VT 2023.
Stella Kemi utkommer VT 2024.

Det här är Stella Teknik 7-9:

Stella Teknik 7-9 är ett helt nytt läromedel med teknikutveckling, konstruktion och design i fokus. Läromedlet är skrivet för de nya kursplanerna 2021 och tar sikte på teknikämnets tre målpunkter i syftet: att utveckla förmåga att reflektera över teknikval och dess påverkan, att utveckla kunskaper om hur tekniska lösningar fungerar och att utveckla förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Struktur och innehåll

Stella Teknik 7-9 har en struktur som är lätt att förstå och som stöttar läraren i undervisningen där ordningen på de sex kapitlen är tänkta som en arbetsgång från 7an till 9an:

1. Teknik som är hållfast, beständig och stabil
2. Design, teknikutvecklingsarbete och ritningar
3. Styra och reglera med teknik
4. Kommunicera med teknik
5. Tekniska system
6. Teknik, människa, samhälle och miljö

Varje kapitel är uppdelat i avsnitt där varje avsnitt motsvarar ungefär en veckas arbete. Avsnitten börjar med lärandemål och ämnesspecifika begrepp och avslutas med olika typer av elevuppgifter.

Språkutvecklande

Ett stort arbete har lagts på att skapa en framställning som är tillgänglig även för mindre lässtarka elever och som stödjer ett språkutvecklande arbete. Alla rubriker förklarar innehållet i efterföljande stycke. Ämnesspecifika och ämnesneutrala ord förklaras löpande i brödtexten. På varje uppslag finns även instuderingsfrågor för att hjälpa eleverna att läsa texten.

Tydliga förklaringsmodeller

I läromedlet har stor vikt lagts vid att förklara hur de ingående delarna i tekniska system samverkar. I dessa förklaringsmodeller används korta textrutor som är kopplade till tydliga illustrationer. Det kan till exempel vara en förklaring av hur det tekniska systemet med att ringa med en mobiltelefon fungerar.

Elevuppgifter

I slutet av varje avsnitt finns tre olika typer av uppgifter som kopplas till kursplanen enligt detta:

  • Förklara hur delar samverkar i tekniska lösningar
  • Beskriva hur tekniken förändrats
  • Resonera om konsekvenser av teknikval

Projekt

Varje kapitel innehåller även tre större projekt som är kopplade till kursplanens skrivning om ett teknikutvecklingsarbetes olika faser: Behov, Undersökning av olika lösningar, Krav på funktioner, Förslag på lösning, Konstruktion, Utprövning och Utvärdering. Steg för steg hjälper läromedlet eleverna genom teknikutvecklingsarbetets olika faser dels med faktatexter och även i de projekt där eleverna själva får arbeta med teknikutveckling och konstruktion.

Digitala verktyg

Med Teknik för högstadiet vill vi visa på möjligheterna med digitala verktyg i undervisningen. Här kommer ni att hitta instruktioner, arbetsuppgifter och förslag på projekt som utnyttjar bland annat CAD och Microbit.

 

Struktur

Varje komponent i serien har en struktur som stöttar läraren i undervisningen där kapitelordningen fungerar som en arbetsgång från 7:an till 9:an.

Varje kapitel är indelat i avsnitt där varje avsnitt motsvarar cirka en veckas arbete. Avsnitten börjar med lärandemål och ämnesspecifika begrepp och avslutas med olika typer av elevuppgifter.

Språkutvecklande

Faktatexterna stödjer ett språkutvecklande arbetssätt. Alla rubriker förklarar innehållet i efterföljande stycke. Ämnesspecifika och ämnesneutrala ord förklaras löpande i brödtexten. På varje uppslag finns även instuderingsfrågor för att hjälpa eleverna att läsa texten.

Elevuppgifter

I slutet av varje avsnitt finns uppgifter med tydlig koppling till kursplanens målpunkter i syftet. Varje kapitel innehåller även ett antal större undersökningar och projekt som även dom är tydligt kopplade till den aktuella målpunkten i syftet.

Utgivningsplan

Stella Biologi utkommer VT 2023.
Stella Fysik utkommer VT 2023.
Stella Kemi utkommer VT 2024.

Det här är Stella Teknik 7-9:

Stella Teknik 7-9 är ett helt nytt läromedel med teknikutveckling, konstruktion och design i fokus. Läromedlet är skrivet för de nya kursplanerna 2021 och tar sikte på teknikämnets tre målpunkter i syftet: att utveckla förmåga att reflektera över teknikval och dess påverkan, att utveckla kunskaper om hur tekniska lösningar fungerar och att utveckla förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Struktur och innehåll

Stella Teknik 7-9 har en struktur som är lätt att förstå och som stöttar läraren i undervisningen där ordningen på de sex kapitlen är tänkta som en arbetsgång från 7an till 9an:

1. Teknik som är hållfast, beständig och stabil
2. Design, teknikutvecklingsarbete och ritningar
3. Styra och reglera med teknik
4. Kommunicera med teknik
5. Tekniska system
6. Teknik, människa, samhälle och miljö

Varje kapitel är uppdelat i avsnitt där varje avsnitt motsvarar ungefär en veckas arbete. Avsnitten börjar med lärandemål och ämnesspecifika begrepp och avslutas med olika typer av elevuppgifter.

Språkutvecklande

Ett stort arbete har lagts på att skapa en framställning som är tillgänglig även för mindre lässtarka elever och som stödjer ett språkutvecklande arbete. Alla rubriker förklarar innehållet i efterföljande stycke. Ämnesspecifika och ämnesneutrala ord förklaras löpande i brödtexten. På varje uppslag finns även instuderingsfrågor för att hjälpa eleverna att läsa texten.

Tydliga förklaringsmodeller

I läromedlet har stor vikt lagts vid att förklara hur de ingående delarna i tekniska system samverkar. I dessa förklaringsmodeller används korta textrutor som är kopplade till tydliga illustrationer. Det kan till exempel vara en förklaring av hur det tekniska systemet med att ringa med en mobiltelefon fungerar.

Elevuppgifter

I slutet av varje avsnitt finns tre olika typer av uppgifter som kopplas till kursplanen enligt detta:

  • Förklara hur delar samverkar i tekniska lösningar
  • Beskriva hur tekniken förändrats
  • Resonera om konsekvenser av teknikval

Projekt

Varje kapitel innehåller även tre större projekt som är kopplade till kursplanens skrivning om ett teknikutvecklingsarbetes olika faser: Behov, Undersökning av olika lösningar, Krav på funktioner, Förslag på lösning, Konstruktion, Utprövning och Utvärdering. Steg för steg hjälper läromedlet eleverna genom teknikutvecklingsarbetets olika faser dels med faktatexter och även i de projekt där eleverna själva får arbeta med teknikutveckling och konstruktion.

Digitala verktyg

Med Teknik för högstadiet vill vi visa på möjligheterna med digitala verktyg i undervisningen. Här kommer ni att hitta instruktioner, arbetsuppgifter och förslag på projekt som utnyttjar bland annat CAD och Microbit.

 

Jag har jobbat som tekniklärare i 25 år [och] hittills inte hittat en teknikbok som har allt jag vill. NU äntligen har jag en bok som har allt. Tack att tagit er tid att ta fram STELLA Teknik. Underlättar mitt arbete enormt! Sofia Gunnarsson, förstelärare åk 7-9


Rundtur i den digitala lärarhandledningen (6 min)

Rundtur i den digitala lärarhandledningen (6 min)

Filmad rundtur i lärarhandledningen som visar hur den är upplagd.
Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Författaren berättar om nya Stella Teknik (4 min)

Författaren berättar om nya Stella Teknik (4 min)

Författaren Kenneth Lovén berättar om det nya teknikläromedlet Stella Teknik.
Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet