Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Stella Teknik 7-9 Digital

Stella Teknik 7-9 är ett helt nytt läromedel med teknikutveckling, konstruktion och design i fokus. Läromedlet är skrivet för de nya kursplanerna 2021 och tar sikte på teknikämnets tre målpunkter i syftet: att utveckla förmåga att reflektera över teknikval och dess påverkan, att utveckla kunskaper om hur tekniska lösningar fungerar och att utveckla förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Läs mer...
Stella Teknik 7-9 Digital Stella Teknik 7-9 Digital
Stella Teknik 7-9 Digital
Onlineprodukt

Stella Teknik 7-9 Digital

Utkom 17 augusti 2022

ISBN
9789127463578
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Stella Teknik 7-9 Digital

Struktur och innehåll

De sex kapitlen i varje ämnes stadiebok är tänkta som en arbetsgång från 7:an till 9:an, ett kapitel per termin. Varje kapitel är i sin tur uppdelat i avsnitt där varje avsnitt motsvarar ungefär en veckas arbete. Avsnitten börjar med lärandemål och ämnesspecifika begrepp och avslutas med olika typer av elevuppgifter.

Stella Teknik 7-9 har en struktur som är lätt att förstå och som stöttar läraren i undervisningen där ordningen på de sex kapitlen är tänkta som en arbetsgång från 7an till 9an:

1. Teknik som är hållfast, beständig och stabil
2. Design, teknikutvecklingsarbete och ritningar
3. Styra och reglera med teknik
4. Kommunicera med teknik
5. Tekniska system
6. Teknik, människa, samhälle och miljö

Varje kapitel är uppdelat i avsnitt där varje avsnitt motsvarar ungefär en veckas arbete. Avsnitten börjar med lärandemål och ämnesspecifika begrepp och avslutas med olika typer av elevuppgifter

Språkutvecklande

Ett stort arbete har lagts på att skapa en framställning som är tillgänglig även för mindre lässtarka elever och som stödjer ett språkutvecklande arbete. Alla rubriker förklarar innehållet i efterföljande stycke. Ämnesspecifika och ämnesneutrala ord förklaras löpande i brödtexten. På varje uppslag finns även instuderingsfrågor för att hjälpa eleverna att läsa texten.

Tydliga förklaringsmodeller

I läromedlet har stor vikt lagts vid att förklara hur de ingående delarna i tekniska system samverkar. I dessa förklaringsmodeller används korta textrutor som är kopplade till tydliga illustrationer. Det kan till exempel vara en förklaring av hur det tekniska systemet med att ringa med en mobiltelefon fungerar.

Funktioner i den digitala plattformen

Den digitala varianten av Stella Teknik, (Stella Teknik 7-9 Digital) innehåller samma kapitel och avsnitt samt samma faktatexter och uppgifter som den tryckta varianten.

Stella Teknik 7-9 Digital har även följande funktioner:

 • Förklaringsmodellerna inlagda i bildspel vilket förenklar läsningen och ger en steg för steg förklaring av hur tekniska system fungerar.
 • Få all text uppläst
 • Möjlighet att ändra typsnitt, till exempel till Dyslexie
 • Möjlighet att förstora textstorlek och radavstånd
 • Använda läslinjal
 • Möjlighet att se faktatexten samtidigt som de olika typerna av elevuppgifter.
 • Alla elevuppgifter är självrättande eller innehåller lösningsförslag.

 

 

Struktur och innehåll

De sex kapitlen i varje ämnes stadiebok är tänkta som en arbetsgång från 7:an till 9:an, ett kapitel per termin. Varje kapitel är i sin tur uppdelat i avsnitt där varje avsnitt motsvarar ungefär en veckas arbete. Avsnitten börjar med lärandemål och ämnesspecifika begrepp och avslutas med olika typer av elevuppgifter.

Stella Teknik 7-9 har en struktur som är lätt att förstå och som stöttar läraren i undervisningen där ordningen på de sex kapitlen är tänkta som en arbetsgång från 7an till 9an:

1. Teknik som är hållfast, beständig och stabil
2. Design, teknikutvecklingsarbete och ritningar
3. Styra och reglera med teknik
4. Kommunicera med teknik
5. Tekniska system
6. Teknik, människa, samhälle och miljö

Varje kapitel är uppdelat i avsnitt där varje avsnitt motsvarar ungefär en veckas arbete. Avsnitten börjar med lärandemål och ämnesspecifika begrepp och avslutas med olika typer av elevuppgifter

Språkutvecklande

Ett stort arbete har lagts på att skapa en framställning som är tillgänglig även för mindre lässtarka elever och som stödjer ett språkutvecklande arbete. Alla rubriker förklarar innehållet i efterföljande stycke. Ämnesspecifika och ämnesneutrala ord förklaras löpande i brödtexten. På varje uppslag finns även instuderingsfrågor för att hjälpa eleverna att läsa texten.

Tydliga förklaringsmodeller

I läromedlet har stor vikt lagts vid att förklara hur de ingående delarna i tekniska system samverkar. I dessa förklaringsmodeller används korta textrutor som är kopplade till tydliga illustrationer. Det kan till exempel vara en förklaring av hur det tekniska systemet med att ringa med en mobiltelefon fungerar.

Funktioner i den digitala plattformen

Den digitala varianten av Stella Teknik, (Stella Teknik 7-9 Digital) innehåller samma kapitel och avsnitt samt samma faktatexter och uppgifter som den tryckta varianten.

Stella Teknik 7-9 Digital har även följande funktioner:

 • Förklaringsmodellerna inlagda i bildspel vilket förenklar läsningen och ger en steg för steg förklaring av hur tekniska system fungerar.
 • Få all text uppläst
 • Möjlighet att ändra typsnitt, till exempel till Dyslexie
 • Möjlighet att förstora textstorlek och radavstånd
 • Använda läslinjal
 • Möjlighet att se faktatexten samtidigt som de olika typerna av elevuppgifter.
 • Alla elevuppgifter är självrättande eller innehåller lösningsförslag.