Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Matematik 5000+ Upplaga 2021 YRKES

Matematik 5000+ Röd och Gul serie är anpassade efter yrkesprogrammen och följer kurserna i a-spåret. Det är en revidering av vår populära serie Matematik 5000 och innehåller en mängd nyheter. Serien kommer att finnas anpassad till de reviderade ämnesplanerna som träder ikraft juli 2021. 

Läs mer...
Matematik 5000+ Kurs 1a Röd Lärobok Upplaga 2021 Matematik 5000+ Kurs 1a Röd Lärobok Upplaga 2021
Matematik 5000+ Kurs 1a Röd Lärobok Upplaga 2021

Matematik 5000+ Kurs 1a Röd Lärobok Upplaga 2021

ISBN 9789127460089
Utkom 2 februari 2022
ISBN
9789127460089
Typ
Häftad
Sidantal
352
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000+ Kurs 1a Gul Lärobok Upplaga2021 Matematik 5000+ Kurs 1a Gul Lärobok Upplaga2021
Matematik 5000+ Kurs 1a Gul Lärobok Upplaga2021

Matematik 5000+ Kurs 1a Gul Lärobok Upplaga 2021

ISBN 9789127460157
Utkom 1 december 2021
ISBN
9789127460157
Typ
Häftad
Sidantal
352
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000+ Kurs 2a Lärobok Upplaga 2021 Matematik 5000+ Kurs 2a Lärobok Upplaga 2021
Matematik 5000+ Kurs 2a Lärobok Upplaga 2021

Matematik 5000+ Kurs 2a Lärobok Upplaga 2021

ISBN 9789127462694
Utkom 15 november 2022
ISBN
9789127462694
Typ
Häftad
Sidantal
336
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000+ Kurs 1a Röd Lärobok Dig.bokUppl2021 Matematik 5000+ Kurs 1a Röd Lärobok Dig.bokUppl2021
Matematik 5000+ Kurs 1a Röd Lärobok Dig.bokUppl2021
Onlineprodukt

Matematik 5000+ Kurs 1a Röd Lärobok Digitalbok Upplaga 2021

ISBN 9789127462151
Uppdateras löpande
ISBN
9789127462151
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
352
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000+ Kurs 1a Gul Lärobok Dig.bokUppl2021 Matematik 5000+ Kurs 1a Gul Lärobok Dig.bokUppl2021
Matematik 5000+ Kurs 1a Gul Lärobok Dig.bokUppl2021
Onlineprodukt

Matematik 5000+ Kurs 1a Gul Lärobok Digitalbok Upplaga 2021

ISBN 9789127462168
Uppdateras löpande
ISBN
9789127462168
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
352
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000+ Kurs 2a Lärobok DigitalbokUppl2021 Matematik 5000+ Kurs 2a Lärobok DigitalbokUppl2021
Matematik 5000+ Kurs 2a Lärobok DigitalbokUppl2021
Onlineprodukt

Matematik 5000+ Kurs 2a Lärobok Digitalbok Upplaga 2021

ISBN 9789127462700
Uppdateras löpande
ISBN
9789127462700
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
336
Du har nått den maximala köpsumman.
Titeln ingår i serien Matematik 5000

Andra intressanta titlar

Om Matematik 5000+ Upplaga 2021 YRKES

Nya Matematik 5000+ är ett modernt och heltäckande läromedel som erbjuder stora möjligheter till en varierad undervisning. I kombination med en tydlig progression ger det eleverna de bästa förutsättningarna att utveckla sina kunskaper i matematik.

I Matematik 5000+ Röd och Gul är yrkesinfärgningen tydlig. Detta märks dels i vilka begrepp, metoder och uppgifter som tas upp, dels i de många teman som finns i böckerna. I arbetet med böckerna har vi stämt av innehållet med yrkeslärare, yrkesverksamma och matematiklärare som arbetar med elever på yrkesprogrammen.

Sagt om Matematik 5000+ Gul 1a:

Då den är lättillgänglig kan den med fördel användas både vid lärarledd undervisning och vid självstudier. BTJ-häftet nr 3, 2022

Sagt om Matematik 5000+ Röd 1a:

Pedagogiskt och utmärkt! BTJ-häftet nr 6, 2022

Nyheter i serien

Matematik 5000+ är en revidering av vår populära läromedelsserie Matematik 5000 och innehåller nyheter som:

* Fler utmanande uppgifter på alla nivåer
* Än tydligare yrkesinfärgning, med beprövade teman
* Större fokus på digitala verktyg i teori, uppgifter och aktiviteter
* Varje uppgift har en markering om den ska lösas med eller utan digitala verktyg
* Aktiviteter, teman och historiksidor med fokus på förmågorna
* Kapitelavslutning som befäster begrepp och procedurer
* Utökat facit med fler ledtrådar och lösningar

Seriens omfattning

Fullt utbyggd kommer Matematik 5000+ att omfatta följande komponenter till samtliga kurser i ämnesplanen:
* Läroböcker
* Digitalböcker
* Webbaserat lärarstöd

Vi kommer dessutom erbjuda kostnadsfritt extramaterial, till exempel ledtrådar och lösningar.

Nya Matematik 5000+ är ett modernt och heltäckande läromedel som erbjuder stora möjligheter till en varierad undervisning. I kombination med en tydlig progression ger det eleverna de bästa förutsättningarna att utveckla sina kunskaper i matematik.

I Matematik 5000+ Röd och Gul är yrkesinfärgningen tydlig. Detta märks dels i vilka begrepp, metoder och uppgifter som tas upp, dels i de många teman som finns i böckerna. I arbetet med böckerna har vi stämt av innehållet med yrkeslärare, yrkesverksamma och matematiklärare som arbetar med elever på yrkesprogrammen.

Sagt om Matematik 5000+ Gul 1a:

Då den är lättillgänglig kan den med fördel användas både vid lärarledd undervisning och vid självstudier. BTJ-häftet nr 3, 2022

Sagt om Matematik 5000+ Röd 1a:

Pedagogiskt och utmärkt! BTJ-häftet nr 6, 2022

Nyheter i serien

Matematik 5000+ är en revidering av vår populära läromedelsserie Matematik 5000 och innehåller nyheter som:

* Fler utmanande uppgifter på alla nivåer
* Än tydligare yrkesinfärgning, med beprövade teman
* Större fokus på digitala verktyg i teori, uppgifter och aktiviteter
* Varje uppgift har en markering om den ska lösas med eller utan digitala verktyg
* Aktiviteter, teman och historiksidor med fokus på förmågorna
* Kapitelavslutning som befäster begrepp och procedurer
* Utökat facit med fler ledtrådar och lösningar

Seriens omfattning

Fullt utbyggd kommer Matematik 5000+ att omfatta följande komponenter till samtliga kurser i ämnesplanen:
* Läroböcker
* Digitalböcker
* Webbaserat lärarstöd

Vi kommer dessutom erbjuda kostnadsfritt extramaterial, till exempel ledtrådar och lösningar.

Matematik 5000+ i fem steg

Läroböckernas kapitel följer en väl utarbetad struktur som kan sammanfattas i fem steg.

1. Inledning av ett kapitel

Varje kapitel börjar med en kort elevtillvänd beskrivning av hur det aktuella arbetsområdet knyter an till ämnesplanens centrala innehåll. Eleven möter också en inledande aktivitet, med syfte att introducera kapitlets innehåll.

Varje kapitel börjar med en kort elevtillvänd beskrivning av hur det aktuella arbetsområdet knyter an till ämnesplanens centrala innehåll. Eleven möter också en inledande aktivitet, med syfte att introducera kapitlets innehåll.

2. Teori som går att förstå

Ny teori förklaras på ett sätt som ger eleven möjlighet att förstå och upptäcka matematiken. De viktigaste begreppen skrivs ut i marginalen och användbara digitala verktyg presenteras. Teorin avslutas med en eller flera lösta uppgifter.

Ny teori förklaras på ett sätt som ger eleven möjlighet att förstå och upptäcka matematiken. De viktigaste begreppen skrivs ut i marginalen och användbara digitala verktyg presenteras. Teorin avslutas med en eller flera lösta uppgifter.

3. Uppgifter med och utan digitala verktyg

Uppgifterna är varierade och ges med tydlig progression i tre nivåer ( ). En markering i form av en ram runt uppgiftens nummer ( ) visar att uppgiften är tänkt att lösas med ett digitalt verktyg.

Uppgifterna är varierade och ges med tydlig progression i tre nivåer ( ). En markering i form av en ram runt uppgiftens nummer ( ) visar att uppgiften är tänkt att lösas med ett digitalt verktyg.

4. Aktiviteter, teman och historik som utvecklar förmågorna

Aktiviteterna ger dig som lärare möjligheter att variera din undervisning samtidigt som eleverna får tillfälle att utveckla sina olika matematiska förmågor, träna mer på att använda digitala verktyg och att lösa problem med hjälp av programmering (gäller c-kurserna och kurs 3b).

Aktiviteterna ger dig som lärare möjligheter att variera din undervisning samtidigt som eleverna får tillfälle att utveckla sina olika matematiska förmågor, träna mer på att använda digitala verktyg och att lösa problem med hjälp av programmering (gäller c-kurserna och kurs 3b).

5. Avslutning av ett kapitel

Varje kapitel har en omfattande avslutning där innehållet repeteras på alla nivåer, både med och utan digitala verktyg. Facit innehåller förutom svar till alla uppgifter, även flertalet ledtrådar och lösningar för att stötta eleverna på bästa sätt.

Varje kapitel har en omfattande avslutning där innehållet repeteras på alla nivåer, både med och utan digitala verktyg. Facit innehåller förutom svar till alla uppgifter, även flertalet ledtrådar och lösningar för att stötta eleverna på bästa sätt.

Digitalbok - prova gratis!

Digitalböckerna är de tryckta läroböckernas digitala motsvarighet. De har sökbart innehåll, länkad innehållsförteckning och bokmärkning. Använd gärna digitalböckerna vid genomgångar i klassrummet med en projektor. Du kan prova digitalboken gratis i 14 dagar - se länk i köpraderna. 

Digitalbok - prova gratis!

Digitalböckerna är de tryckta läroböckernas digitala motsvarighet. De har sökbart innehåll, länkad innehållsförteckning och bokmärkning. Använd gärna digitalböckerna vid genomgångar i klassrummet med en projektor. Du kan prova digitalboken gratis i 14 dagar - se länk i köpraderna. 

Film: Vad är nytt i nya ämnesplanerna? (11 min)

Film: Vad är nytt i nya ämnesplanerna? (11 min)

Natur & Kulturs matematikredaktör Henrik Moberg berättar vad som är nytt i de nya ämnesplanerna.
Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Reviderade ämnesplaner

Den 1 juli 2021 började de reviderade ämnesplanerna i matematik på gymnasiet att gälla. I a-spåret finns 1a Gul (för de tekniskt inriktade yrkesprogrammen) och 1a Röd (för de serviceinriktade yrkesprogrammen redan ute. Boken för 2a kommer ut i oktober 2022 och riktar sig till samtliga yrkesprogram på gymnasiet. 

För att du som lärare ska kunna arbeta med kurs 2a innan boken släppts, kommer här en guide till hur ni kan arbeta under hösten.

Den utgår från två alternativ:

  1. Släppt kapitel från kurs 2a
  2. NOKflex Matematik

1. Släppt kapitel från Kurs 2a

Under juli 2022 släpper vi det första kapitlet i Matematik 5000+ kurs 2a så att du som lärare kan ladda ner det och ge det till dina elever – antingen utskrivet eller digitalt. Kapitlet är så pass omfattande att det ska kunna användas fram till oktober när den tryckta boken kommer. Du kommer att hitta det uppe till vänster på den här sidan.

2. NOKflex Matematik

Redan nu finns det digitala läromedlet NOKflex Matematik uppdaterat efter de reviderade ämnesplanerna. Du som har köpt läroböckerna har möjlighet att få licenser till NOKflex Matematik som du kan använda tills böckerna finns tryckta. Hör av dig till oss så hjälper vi dig att komma igång.

Kontakta kundsupport

Den 1 juli 2021 började de reviderade ämnesplanerna i matematik på gymnasiet att gälla. I a-spåret finns 1a Gul (för de tekniskt inriktade yrkesprogrammen) och 1a Röd (för de serviceinriktade yrkesprogrammen redan ute. Boken för 2a kommer ut i oktober 2022 och riktar sig till samtliga yrkesprogram på gymnasiet. 

För att du som lärare ska kunna arbeta med kurs 2a innan boken släppts, kommer här en guide till hur ni kan arbeta under hösten.

Den utgår från två alternativ:

  1. Släppt kapitel från kurs 2a
  2. NOKflex Matematik

1. Släppt kapitel från Kurs 2a

Under juli 2022 släpper vi det första kapitlet i Matematik 5000+ kurs 2a så att du som lärare kan ladda ner det och ge det till dina elever – antingen utskrivet eller digitalt. Kapitlet är så pass omfattande att det ska kunna användas fram till oktober när den tryckta boken kommer. Du kommer att hitta det uppe till vänster på den här sidan.

2. NOKflex Matematik

Redan nu finns det digitala läromedlet NOKflex Matematik uppdaterat efter de reviderade ämnesplanerna. Du som har köpt läroböckerna har möjlighet att få licenser till NOKflex Matematik som du kan använda tills böckerna finns tryckta. Hör av dig till oss så hjälper vi dig att komma igång.

Kontakta kundsupport

Röd respektive Gul serie

Vi har delat upp kurs 1a i två böcker, Matematik 5000+ kurs 1a Röd och Matematik 5000+ kurs 1a Gul. Det som skiljer böckerna åt är främst programanpassningen.

Matematik 5000+ kurs 1a Röd passar följande program: 
Barn- och fritidsprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Naturbruksprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Matematik 5000+ kurs 1a Gul passar följande program: 
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Industritekniska programmet
VVS- och fastighetsprogrammet

Matematik 5000+ kurs 2a passar samtliga yrkesprogram på gymnasiet.

Röd respektive Gul serie

Vi har delat upp kurs 1a i två böcker, Matematik 5000+ kurs 1a Röd och Matematik 5000+ kurs 1a Gul. Det som skiljer böckerna åt är främst programanpassningen.

Matematik 5000+ kurs 1a Röd passar följande program: 
Barn- och fritidsprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Naturbruksprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Matematik 5000+ kurs 1a Gul passar följande program: 
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Industritekniska programmet
VVS- och fastighetsprogrammet

Matematik 5000+ kurs 2a passar samtliga yrkesprogram på gymnasiet.