Uttalsboken

SFI, Studieväg 3 Sv. som andraspråk
GY SFI Språkintro VUX

En god grund till svenskt uttal, för nybörjaren såväl som den mer avancerade eleven.


Tryckta läromedel

Uttalsboken inkl cd Uttalsboken inkl cd
Uttalsboken inkl cd
Utgivningsdatum 2007-08-15
96 Sidor
ISBN 9789127406452
Häftad
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

Uttalsboken

Om Uttalsboken

Uttalsboken ger alla en god grund till svenskt uttal. Den kan användas av både nybörjaren och den mer avancerade eleven, med lärare eller vid självstudier. Den fungerar även bra som repetition. Boken går från språkets ljud till ord, fras och yttrande. Först presenteras vokal- och konsonantljuden med så kallat centralsvenskt uttal. Därefter kommer ordbetoning och satsbetong som skapar språkets melodi.

Uttalsboken avslutas med en omfattande handledning för lärare som känner sig osäkra på uttalsundervisning. Med boken följer en cd med inspelade övningar.