Uttalsboken

En god grund till svenskt uttal, för nybörjaren såväl som den mer avancerade eleven.

Tryckta läromedel

Uttalsboken inkl cd
Häftad 96 sidor. 2007-08-15. ISBN 9789127406452
233 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Uttalsboken

Om Uttalsboken

Uttalsboken ger alla en god grund till svenskt uttal. Den kan användas av både nybörjaren och den mer avancerade eleven, med lärare eller vid självstudier. Den fungerar även bra som repetition. Boken går från språkets ljud till ord, fras och yttrande. Först presenteras vokal- och konsonantljuden med så kallat centralsvenskt uttal. Därefter kommer ordbetoning och satsbetong som skapar språkets melodi.

Uttalsboken avslutas med en omfattande handledning för lärare som känner sig osäkra på uttalsundervisning. Med boken följer en cd med inspelade övningar.