SOL 4000 Levande historia Åk 8

SOL 4000 Levande historia är anpassad till Lgr 11. Den beskriver världshistorien i kronologisk ordning och syftar till att ge eleverna både en historisk referensram och verktyg att förklara och analysera historiska skeenden. 

Tryckta läromedel

SOL 4000 Levande historia 8 Elevbok
Häftad 144 sidor. 2011-11-03. ISBN 9789127422872
145 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

SOL 4000 Levande historia 8 Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt 150 sidor. 2012-12-05. ISBN 9789127423138
1010 kr
Köp direkt via din återförsäljare
SOL 4000 Levande historia 8 Elevbok Digital
Onlineprodukt 144 sidor. 2016-11-03. ISBN 9789127437340
79 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

SOL 4000 Levande historia 8

Om SOL 4000 Levande historia åk 8

Levande historia 8 fortsätter där bok 7 slutar, med den europeiska medeltiden och skildrar sedan tiden fram till 1900-talets början. Boken visar hur den europeiska dominansen grundas och lyfter fram begrepp som imperialism och kolonialism. Den beskriver renässansen, upplysningen och de stora revolutionerna och hur dessa resulterade i nya samhällsklasser och idéer som vi fortfarande bär med oss. Även i åttans bok finns den Röda tråden med.

Lärarhandledning

Lärarhandledningen beskriver ämnets karaktär och syfte, kursplanens centrala innehåll och innehåller hjälp och stöd till bedömning, undervisningstips, facit och arbetsblad till eleverna. Lärarhandledningen består av nedladdningsbara pdf:er och kan delas med lärare på skolan.

Digitalt

SOL 4000 Levande historia finns som digitalbok och som extramaterial till tryckt bok, som innehåller:

* Quiz
* Bildspel
* Interaktiva bilder
* Ord- och begreppsträning

Extramaterialet är kostnadsfritt och nås via Mina sidor. Det är gratis och enkelt att skapa ett konto.

Fokusböckerna – arbeta på två språkliga nivåer

Med SOL 4000 Levande historia och SOL 4000 Levande historia Fokus kan du arbeta med dessa texter på två språkliga nivåer. Tack vare att böckerna har samma rubriker och samma innehåll kan du använda dem samtidigt i klassrummet. Du kan alltså enkelt individanpassa undervisningen, vilket är extra viktigt om eleverna befinner sig på olika språkliga nivåer.