Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Skrivnyckeln

Läromedel för dig som undervisar ungdomar och vuxna i svenska som andraspråk. Skrivnyckeln är riktad till nyanlända elever som är i början av sin språkutveckling. Den ger eleven enkla förklaringar till svensk grammatik och bokens upplägg, urval och metod bygger på den senaste forskningen inom andraspråksinlärning. 

Läs mer...
Skrivnyckeln Elevbok Skrivnyckeln Elevbok
Skrivnyckeln Elevbok

Skrivnyckeln Elevbok

ISBN 9789127445406
Utkom 5 april 2016
ISBN
9789127445406
Typ
Häftad
Sidantal
66
Du har nått den maximala köpsumman.
Skrivnyckeln Lärarhandledning Webb Skrivnyckeln Lärarhandledning Webb
Skrivnyckeln Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt

Skrivnyckeln Lärarhandledning Webb

ISBN 9789127446090
Uppdateras löpande
ISBN
9789127446090
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
130
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Skrivnyckeln

Skrivnyckeln ger sig som lärare stöd för att rätta, bedöma och utveckla texter.

Rättning av egna texter

Boken är uppdelad i två delar: att rätta och förstå samt att utveckla skrivandet. I den första delen finns exempel och förklaringar till de vanligaste svårigheterna som andraspråksinlärare har. Vid rättning markerar läraren problemet med en siffra, och eleven ändrar sedan själv med hjälp av Skrivnyckeln.

Utveckling av texten

Den andra delen uppmanar till utveckling av text. Fokus ligger på ordförråd, textbindning, struktur samt att skriva med hjälp av bisatser.

Lärarhandledning med mönstertexter

Till Skrivnyckeln finns en digital lärarhandledning med introduktions- och arbetsmaterial där du hittar en mängd textmallar för gemensam diskussion.

 

....

Skrivnyckeln ger sig som lärare stöd för att rätta, bedöma och utveckla texter.

Rättning av egna texter

Boken är uppdelad i två delar: att rätta och förstå samt att utveckla skrivandet. I den första delen finns exempel och förklaringar till de vanligaste svårigheterna som andraspråksinlärare har. Vid rättning markerar läraren problemet med en siffra, och eleven ändrar sedan själv med hjälp av Skrivnyckeln.

Utveckling av texten

Den andra delen uppmanar till utveckling av text. Fokus ligger på ordförråd, textbindning, struktur samt att skriva med hjälp av bisatser.

Lärarhandledning med mönstertexter

Till Skrivnyckeln finns en digital lärarhandledning med introduktions- och arbetsmaterial där du hittar en mängd textmallar för gemensam diskussion.

 

....