Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Levanders Psykologi 1+2a

Att förstå människan och samtiden

Levanders Psykologi 1 + 2a är omarbetad. Nyskrivna kapitel och aktuella teman visar hur psykologiämnet kan hjälpa eleverna att förstå och hantera sin samtid. Konstbilder och foton väcker tankar och inbjuder till samtal i klassrummet.        

Läs mer...
Levanders Psykologi 1+2a för gymnasiet, fjärde upplagan Levanders Psykologi 1+2a för gymnasiet, fjärde upplagan
Levanders Psykologi 1+2a för gymnasiet, fjärde upplagan

Levanders Psykologi 1+2a för gymnasiet, fjärde upplagan

ISBN 9789127453661
Utkom 9 januari 2020
ISBN
9789127453661
Typ
Häftad
Sidantal
384
Du har nått den maximala köpsumman.
Levanders Psykologi 1+2a för gymnasiet Digitalbok, fjärde upplagan Levanders Psykologi 1+2a för gymnasiet Digitalbok, fjärde upplagan
Levanders Psykologi 1+2a för gymnasiet Digitalbok, fjärde upplagan
Onlineprodukt

Levanders Psykologi 1+2a för gymnasiet Digitalbok, fjärde upplagan

ISBN 9789127453685
Uppdateras löpande
ISBN
9789127453685
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
384
Du har nått den maximala köpsumman.
Levanders Psykologi 1 för gymnasiet, tredje upplagan Levanders Psykologi 1 för gymnasiet, tredje upplagan
Levanders Psykologi 1 för gymnasiet, tredje upplagan

Levanders Psykologi 1 för gymnasiet, tredje upplagan

ISBN 9789127458505
Utkom 22 februari 2021
ISBN
9789127458505
Typ
Häftad
Sidantal
272
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Levanders psykologi

Med Levanders psykologi 1+2a får eleven både bredd och djup i sina nya kunskaper. Eleven får därmed ökad förståelse för sig själv och andra människor. Genom att jämföra och värdera de olika psykologiska perspektiven kommer eleven snabbt in i ett granskande tankesätt. Elevens egna erfarenheter kopplas till psykologiämnets olika delar och blir en av flera utgångspunkter. En annan sådan är arvet och miljöns betydelse liksom hur samhällets utveckling kan förstås utifrån en psykologisk synvinkel. Genom att läsa om olika infallsvinklar på psykologiska fenomen tränar eleverna på att jämföra och resonera.

Nya kapitel

Levanders psykologi 1+2a innehåller helt nyskrivna kapitel. Vår omoderna hjärna tar avstamp i elevernas ständigt uppkopplade vardag och diskuterar de digitala frestelsernas påverkan på våra hjärnor och liv. Övertalningens psykologi belyser hur psykologiska aspekter används för att styra människor via information, reklam och propaganda – men ger också eleven verktyg att själv påverka andra. Hälsa, trender och förändring diskuterar hot mot ungas psykiska hälsa men också hur eleven kan hitta hållbara vägar framåt.

Uppgifter och centrala begrepp

* Varje kapitel inleds med det centrala innehållet i punktform för att ge överskådlighet. Kapitlets avslutande frågor anknyter till dessa punkter och till elevernas egna erfarenheter. 

* Varje avsnitt i kapitlen avslutas med uppgifter som hjälper eleven att sammanfatta och resonera kring den nya kunskapen. 

* Centrala begrepp är tydligt markerade och förklaras både i texten och i separat ordlista. 

Läromedlets innehåll

Psykologi 1

Eleven introduceras till hur psykologiämnet har vuxit fram och hur det kan användas för att förstå människors sätt att vara, liksom hur samhället utvecklas. De olika psykologiska perspektiven hjälper eleven att analysera psykologiska fenomen, såsom människors behov, känslor, motivation och stress. Eleverna introduceras också till forskningsområden som grupprocesser, ledarskap, relationer mellan människor, krisreaktioner och annat. 

Psykologi 2a

Här får eleven fördjupad kunskap om människans utveckling under livet och vad som formar våra personligheter. Fördjupning inom socialpsykologi och klinisk psykologi ger kunskaper om hur människor kan påverkas och styras och respektive förklaringar till psykisk ohälsa och olika behandlingar. 

Digitalt extramaterial ingår

Här finns extramaterial till kapitlen, introducerande filmer till de psykologiska perspektiven samt ordlista med centrala begrepp.

Med Levanders psykologi 1+2a får eleven både bredd och djup i sina nya kunskaper. Eleven får därmed ökad förståelse för sig själv och andra människor. Genom att jämföra och värdera de olika psykologiska perspektiven kommer eleven snabbt in i ett granskande tankesätt. Elevens egna erfarenheter kopplas till psykologiämnets olika delar och blir en av flera utgångspunkter. En annan sådan är arvet och miljöns betydelse liksom hur samhällets utveckling kan förstås utifrån en psykologisk synvinkel. Genom att läsa om olika infallsvinklar på psykologiska fenomen tränar eleverna på att jämföra och resonera.

Nya kapitel

Levanders psykologi 1+2a innehåller helt nyskrivna kapitel. Vår omoderna hjärna tar avstamp i elevernas ständigt uppkopplade vardag och diskuterar de digitala frestelsernas påverkan på våra hjärnor och liv. Övertalningens psykologi belyser hur psykologiska aspekter används för att styra människor via information, reklam och propaganda – men ger också eleven verktyg att själv påverka andra. Hälsa, trender och förändring diskuterar hot mot ungas psykiska hälsa men också hur eleven kan hitta hållbara vägar framåt.

Uppgifter och centrala begrepp

* Varje kapitel inleds med det centrala innehållet i punktform för att ge överskådlighet. Kapitlets avslutande frågor anknyter till dessa punkter och till elevernas egna erfarenheter. 

* Varje avsnitt i kapitlen avslutas med uppgifter som hjälper eleven att sammanfatta och resonera kring den nya kunskapen. 

* Centrala begrepp är tydligt markerade och förklaras både i texten och i separat ordlista. 

Läromedlets innehåll

Psykologi 1

Eleven introduceras till hur psykologiämnet har vuxit fram och hur det kan användas för att förstå människors sätt att vara, liksom hur samhället utvecklas. De olika psykologiska perspektiven hjälper eleven att analysera psykologiska fenomen, såsom människors behov, känslor, motivation och stress. Eleverna introduceras också till forskningsområden som grupprocesser, ledarskap, relationer mellan människor, krisreaktioner och annat. 

Psykologi 2a

Här får eleven fördjupad kunskap om människans utveckling under livet och vad som formar våra personligheter. Fördjupning inom socialpsykologi och klinisk psykologi ger kunskaper om hur människor kan påverkas och styras och respektive förklaringar till psykisk ohälsa och olika behandlingar. 

Digitalt extramaterial ingår

Här finns extramaterial till kapitlen, introducerande filmer till de psykologiska perspektiven samt ordlista med centrala begrepp.

Det lättfattliga språket och det stora antalet illustrationer bidrar till läslust och nyfikenhet.[…] Författarna ger läsaren en mycket god introduktion i ämnet och stimulerar till utforskande av psykologins värld. Maria Fridstjerna, BTJ-häftet nr 5, 2020

Presentation av Levanders psykologi

Presentation av Levanders psykologi

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet