Lästid

– lättlästa noveller för vuxna nybörjarläsare

Digital lärresurs SFI, Studieväg 1
SFI Språkintro VUX

Lästid är en serie lättlästa noveller anpassade för nybörjarläsare på sfi kurs A och B, men kan även användas inom andra verksamheter. I novellerna får vi följa Salva och Hamid i olika vardagliga situationer knutna till sfi-kursplanens domäner familj, jobb, fritid och skola.


Tryckta läromedel

Lästid, En dag i juni, Nivå 1 Lästid, En dag i juni, Nivå 1
Lästid, En dag i juni, Nivå 1
Utgivningsdatum 2019-02-15
24 Sidor
ISBN 9789127453500
Häftad
Provläs
Lästid, En dag i juni, Nivå 2 Lästid, En dag i juni, Nivå 2
Lästid, En dag i juni, Nivå 2
Utgivningsdatum 2019-02-15
24 Sidor
ISBN 9789127453548
Häftad
Provläs
Lästid, En röd dag, Nivå 1 Lästid, En röd dag, Nivå 1
Lästid, En röd dag, Nivå 1
Utgivningsdatum 2019-02-15
24 Sidor
ISBN 9789127453531
Häftad
Provläs
Lästid, En röd dag, Nivå 2 Lästid, En röd dag, Nivå 2
Lästid, En röd dag, Nivå 2
Utgivningsdatum 2019-02-15
24 Sidor
ISBN 9789127453579
Häftad
Provläs
Lästid, Fredagsfika, Nivå 1 Lästid, Fredagsfika, Nivå 1
Lästid, Fredagsfika, Nivå 1
Utgivningsdatum 2019-02-15
24 Sidor
ISBN 9789127453517
Häftad
Provläs
Lästid, Fredagsfika, Nivå 2 Lästid, Fredagsfika, Nivå 2
Lästid, Fredagsfika, Nivå 2
Utgivningsdatum 2019-02-15
24 Sidor
ISBN 9789127453555
Häftad
Provläs
Lästid, Salvas morgon, Nivå 1 Lästid, Salvas morgon, Nivå 1
Lästid, Salvas morgon, Nivå 1
Utgivningsdatum 2019-02-15
24 Sidor
ISBN 9789127453524
Häftad
Provläs
Lästid, Salvas morgon, Nivå 2 Lästid, Salvas morgon, Nivå 2
Lästid, Salvas morgon, Nivå 2
Utgivningsdatum 2019-02-15
24 Sidor
ISBN 9789127453562
Häftad
Provläs

Digitala läromedel

Lästid Lärarhandledning Webb Lästid Lärarhandledning Webb
Lästid Lärarhandledning Webb Kommande
Utgivningsdatum 2019-09-02
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127453586
Onlineprodukt

Visa alla produkter (9 st)

Om Lästid

Serien innehåller fyra noveller, två noveller om Salva och två noveller om Hamid. Varje novell finns på två nivåer och kan användas i ett klassrum där elever har kommit olika långt i sin läsinlärning. Novellerna lämpar sig perfekt för gemensam läsupplevelse i smågrupper som grund för förståelse, färdighetsträning och fördjupning.

Vackert illustrerade berättelser

Till varje sida i novellen hör en detaljrik illustration som speglar och kompletterar novellernas innehåll. Varje novell går att koppla till vanliga teman och andra texttyper som man förväntas arbeta med i kurs A och B på studieväg 1. I lärarhandledningen finns de tillhörande texttyperna, såsom kvitto, sms-biljett, tidtabell m.m. som kopieringsunderlag.

Lärarhandledning

Till novellerna finns även en webbaserad lärarhandelning. Licensen gäller för en lärare i 12 månader. Materialet består av metodförslag, kopieringsunderlag med QR-koder samt övningar och diktamen. Alla noveller är inlästa och ljudfilerna är samlade här.  Lärarhandledningen utkommer under våren 2019.

QR-koder

Elever på studieväg 1 som har kort eller ingen studievana behöver enkelt få tillgång till digitalt material utan en inloggning i flera steg. Därför innehåller Lästid QR-koder som ger eleverna en direkt ingång till materialet på webben genom att scanna koden med sin telefon. Koderna finns som kopieringsunderlag. Läraren skriver ut koderna och eleverna klistrar in dem i sina skrivböcker och scannar när det är dags att öva. Med QR-koderna får eleverna tillgång till de inlästa novellerna och diktamen.

De detaljrika illustrationerna av Carina Ståhlberg stöttar och förstärker texten.[...] I berättelsen En dag i juni finns det mycket att diskutera och de två nivåerna, som är ett bra upplägg, underlättar detta. Marianne Ericson, BTJ-häftet nr 9, 2019.