Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lär dig – Ord

Ordförståelse som utvecklar vardagsspråket

Lär dig Ord är ett material i ordförståelse för nyanlända elever.
Genom boken tas elevernas kunskaper i modersmålet tillvara, vilket
gör att det är enkelt för elever med samma modersmål att samarbeta.

Läs mer...
Lär dig - Ord Lär dig - Ord
Lär dig - Ord
Statsbidrag Läromedel

Lär dig - Ord

ISBN 9789127448179
Utkom 26 oktober 2017
ISBN
9789127448179
Typ
Inbunden
Sidantal
111
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Lär dig – Ord

I Lär dig – Ord får eleverna arbeta med att bygga ut sitt basordförråd i svenska, hela tiden i anslutning till sitt modersmål. Det sker genom språkövningar där svenska ord och begrepp kopplas till bilder, för att sedan knytas an till vad ordet heter på modersmålet.

Orden presenteras inom olika sammanhållande teman. När eleven byggt upp basordbanken inom ett tema ökar progressionen och orden kopplas till enklare kontexter i läs- och skrivuppgifter.

Lär dig – Ord kan du arbeta med tillsammans med Lär dig – Läs om du vill. Båda materialen utgår från samma teman och även personerna Selam, Mikael, Elsa och Jonas återkommer.

I Lär dig – Ord får eleverna arbeta med att bygga ut sitt basordförråd i svenska, hela tiden i anslutning till sitt modersmål. Det sker genom språkövningar där svenska ord och begrepp kopplas till bilder, för att sedan knytas an till vad ordet heter på modersmålet.

Orden presenteras inom olika sammanhållande teman. När eleven byggt upp basordbanken inom ett tema ökar progressionen och orden kopplas till enklare kontexter i läs- och skrivuppgifter.

Lär dig – Ord kan du arbeta med tillsammans med Lär dig – Läs om du vill. Båda materialen utgår från samma teman och även personerna Selam, Mikael, Elsa och Jonas återkommer.

Lär dig – Läs

Lär dig Läs är ett läsförståelsematerial för nyanlända elever. Texterna
i boken finns på tre olika språkliga nivåer, vilket gör materialet tacksamt att arbeta med i ett klassrum med stora språkliga nivåskillnader.

Läs mer