Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lär dig – Läs

Läsförståelse på tre nivåer

Lär dig Läs är ett läsförståelsematerial för nyanlända elever. Texterna
i boken finns på tre olika språkliga nivåer, vilket gör materialet tacksamt att arbeta med i ett klassrum med stora språkliga nivåskillnader.

Läs mer...
Lär dig - Läs Lär dig - Läs
Lär dig - Läs
Statsbidrag Läromedel

Lär dig - Läs

ISBN 9789127448162
Utkom 21 april 2017
ISBN
9789127448162
Typ
Inbunden
Sidantal
104
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Lär dig – Läs

Lär dig – Läs består av korta texter med tillhörande läsförståelseuppgifter. Texterna handlar om ungdomarna Selam, Mikael, Elsa och Jonas. Texterna är indelade i olika teman, till exempel Min bostad, Min familj, Naturen osv.

Inom varje tema finns tre texter på tre olika svårighetsnivåer. På nivå 1 består texten av korta huvudsatser och ordförrådet är mycket enkelt. På nivå 2 och 3 ökar den språkliga svårighetsgraden successivt. Texterna byggs ut med mer information och den språkliga komplexiteten ökar.

Materialets upplägg ger dig som lärare stora möjligheter att arbeta med läsförståelse i grupper där den språkliga nivån skiljer sig mycket åt mellan eleverna. I och med att textinnehållet i grunden är detsamma, så kan till exempel eleverna diskutera texten och lära av varandra, utifrån den nivå de befinner sig på.



Digitalt extramaterial ingår

Lär dig - Läs fortsätter på webben! Här finns det extramaterial i form av undervisningstips och samtliga texter inlästa. Till varje tema finns det ordlistor där de svenska orden är översatta till arabiska, persiska, tigrinja, engelska och somaliska.

Lär dig – Läs består av korta texter med tillhörande läsförståelseuppgifter. Texterna handlar om ungdomarna Selam, Mikael, Elsa och Jonas. Texterna är indelade i olika teman, till exempel Min bostad, Min familj, Naturen osv.

Inom varje tema finns tre texter på tre olika svårighetsnivåer. På nivå 1 består texten av korta huvudsatser och ordförrådet är mycket enkelt. På nivå 2 och 3 ökar den språkliga svårighetsgraden successivt. Texterna byggs ut med mer information och den språkliga komplexiteten ökar.

Materialets upplägg ger dig som lärare stora möjligheter att arbeta med läsförståelse i grupper där den språkliga nivån skiljer sig mycket åt mellan eleverna. I och med att textinnehållet i grunden är detsamma, så kan till exempel eleverna diskutera texten och lära av varandra, utifrån den nivå de befinner sig på.



Digitalt extramaterial ingår

Lär dig - Läs fortsätter på webben! Här finns det extramaterial i form av undervisningstips och samtliga texter inlästa. Till varje tema finns det ordlistor där de svenska orden är översatta till arabiska, persiska, tigrinja, engelska och somaliska.

Lär dig – Ord

Lär dig Ord är ett material i ordförståelse för nyanlända elever.
Genom boken tas elevernas kunskaper i modersmålet tillvara, vilket
gör att det är enkelt för elever med samma modersmål att samarbeta.

Läs mer