Konsten i historien

Bild Historia
4-6 7-9

Konsten i historien ger eleverna grundläggande kunskap om vårt kulturarv, om konsthistoriska epoker och stilar från grottkonst till idag. Några viktiga konstnärer presenteras och de kvinnliga konstnärernas arbete och villkor tas upp specifikt. Ger en översiktlig bild av världens konsthistoria.


Tryckta läromedel

Konsten i historien Konsten i historien
Konsten i historien
Utgivningsdatum 2007-05-23
192 Sidor
ISBN 9789127756984
Häftad

Om Konsten i historien

Vill du fördjupa dig ytterligare i bildkonstens utveckling är Konsten i historien ett bra val. Den är indelad i epoker, där varje epok inleds med en kortfattad sammanfattning. Utifrån den sätts sedan konsten och konstnärernas villkor in i rätt tid.

Boken innehåller även en metodisk genomgång av den konstnärliga bildens olika delar, vilket hjälper eleverna att tolka och värdera bilder. I den metodiska delen beskrivs också konstens olika motivkretsar och hur konstnären använder symboler och allegorier i olika tider.