Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Jobba - introduktion till arbetslivet

Boken Jobba – introduktion till arbetslivet ingår i serien Jobba och till instruktionsboken hör flera yrkeshäften. 

Boken riktar sig främst till sfi och andra arbetsmarknadsförberedande utbildningar och innehåller information om den svenska arbetsmarknaden tillsammans med praktiska tips och övningar.

Läs mer...
Jobba - introduktion till arbetslivet Jobba - introduktion till arbetslivet
Jobba - introduktion till arbetslivet

Jobba - introduktion till arbetslivet

ISBN 9789127456389
Utkom 5 augusti 2020
ISBN
9789127456389
Typ
Häftad
Sidantal
120
Du har nått den maximala köpsumman.
Jobba - introduktion till arbetslivet Digitalbok Jobba - introduktion till arbetslivet Digitalbok
Jobba - introduktion till arbetslivet Digitalbok
Onlineprodukt

Jobba - introduktion till arbetslivet Digitalbok

ISBN 9789127457782
Uppdateras löpande
ISBN
9789127457782
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
120
Du har nått den maximala köpsumman.
Titeln ingår i serien Jobba

Andra intressanta titlar

Jobba – introduktion till arbetslivet är en förberedelse inför ett arbetsliv för dig som är ny i Sverige och studerar på sfi kurs C–D eller motsvarande. Materialet hjälper till att utveckla språk och kunskaper om arbetsmarknaden. Boken innehåller 6 kapitel med personliga berättelser från arbetslivet, diskussions- och samtalsövningar, faktatexter och hörförståelseövningar. Till boken hör också yrkeshäften som fokuserar särskilt på hur det är att jobba inom branscherna kök och restaurang, vård och omsorg, barnomsorg samt transport och bygg.

Arbetslivet i Sverige

I läromedlet finns grundläggande information om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Du lär dig bland annat om lagar och regler och hur du hittar rätt i arbetslivet med alla möjligheter som erbjuds. Det finns även ett enskilt kapitel som fokuserar på att söka arbete, med en mängd praktiska tips om att skriva cv och personligt brev, samt hur du bäst förbereder dig inför en anställningsintervju. 

Oskrivna regler

Lika viktigt som det är att känna till lagar och regler som ny i Sverige, är det att kunna de oskrivna regler och koder som finns på en arbetsplats. Kapitlet Kommunikation på jobbet tar därför upp ämnen om hur du till exempel småpratar på fikarasten, inleder ett samtal och hälsar.

Fokus på språket

Texterna i boken varvas med uppgifter och praktiska övningar med fokus på dialoger, fraser och hörförståelse. Extramaterialet till boken består av ett stort antal ordkunskapsövningar som hjälper till att utveckla ett funktionellt språk som krävs för framtida arbete, praktik eller fortsatta studier.

Extramaterial

Extramaterialet innehåller ett stort antal webbövningar och ljudfiler. Ljudfilerna innehåller både inlästa texter och hörförståelser. Ordkunskapsövningarna tränar yrkesspråket samt vanliga ord och uttryck från allmänspråket och hjälper till att befästa det nya ordförrådet.

Jobba tar upp frågor som:

  • Hur fungerar den svenska arbetsmarknaden?
  • Hur kan jag hitta jobb? Och hur söker jag jobb?
  • Vilka lagar och regler finns i Sverige?
  • Hur ser vardagen ut på en arbetsplats?
  • Hur kommunicerar jag på arbetet?

Boken är viktig för alla som är nya i Sverige, både språkligt och innehållsmässigt. Helhetsbetyg: 5/5.

BTJ-häftet nr 20, 2020


Jobba – introduktion till arbetslivet är en förberedelse inför ett arbetsliv för dig som är ny i Sverige och studerar på sfi kurs C–D eller motsvarande. Materialet hjälper till att utveckla språk och kunskaper om arbetsmarknaden. Boken innehåller 6 kapitel med personliga berättelser från arbetslivet, diskussions- och samtalsövningar, faktatexter och hörförståelseövningar. Till boken hör också yrkeshäften som fokuserar särskilt på hur det är att jobba inom branscherna kök och restaurang, vård och omsorg, barnomsorg samt transport och bygg.

Arbetslivet i Sverige

I läromedlet finns grundläggande information om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Du lär dig bland annat om lagar och regler och hur du hittar rätt i arbetslivet med alla möjligheter som erbjuds. Det finns även ett enskilt kapitel som fokuserar på att söka arbete, med en mängd praktiska tips om att skriva cv och personligt brev, samt hur du bäst förbereder dig inför en anställningsintervju. 

Oskrivna regler

Lika viktigt som det är att känna till lagar och regler som ny i Sverige, är det att kunna de oskrivna regler och koder som finns på en arbetsplats. Kapitlet Kommunikation på jobbet tar därför upp ämnen om hur du till exempel småpratar på fikarasten, inleder ett samtal och hälsar.

Fokus på språket

Texterna i boken varvas med uppgifter och praktiska övningar med fokus på dialoger, fraser och hörförståelse. Extramaterialet till boken består av ett stort antal ordkunskapsövningar som hjälper till att utveckla ett funktionellt språk som krävs för framtida arbete, praktik eller fortsatta studier.

Extramaterial

Extramaterialet innehåller ett stort antal webbövningar och ljudfiler. Ljudfilerna innehåller både inlästa texter och hörförståelser. Ordkunskapsövningarna tränar yrkesspråket samt vanliga ord och uttryck från allmänspråket och hjälper till att befästa det nya ordförrådet.

Jobba tar upp frågor som:

  • Hur fungerar den svenska arbetsmarknaden?
  • Hur kan jag hitta jobb? Och hur söker jag jobb?
  • Vilka lagar och regler finns i Sverige?
  • Hur ser vardagen ut på en arbetsplats?
  • Hur kommunicerar jag på arbetet?

Boken är viktig för alla som är nya i Sverige, både språkligt och innehållsmässigt. Helhetsbetyg: 5/5.

BTJ-häftet nr 20, 2020