Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Interaktionskort engelska åk 7–9

Let's talk!

I kursplanen för engelska står det att eleverna ska ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. För att nå dit behöver eleverna bland annat träna på att våga prata och att få flyt i kommunikationen. ”Med interaktionskorten i engelska får eleverna öva på att fråga och svara, automatisera fraser och träna på språkliga strategier. De tränar på olika delar av den muntliga förmågan: berätta och beskriva samt uttrycka åsikter genom att argumentera och motivera. 

Läs mer...
Interaktionskort engelska åk 7-9 Interaktionskort engelska åk 7-9
Interaktionskort engelska åk 7-9
Övrigt
Statsbidrag Läromedel

Interaktionskort engelska åk 7-9

Utkom 26 april 2023

ISBN
9789127465008
Typ
Övrigt
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Interaktionskort engelska åk 7–9

Let’s talk! 7–9 innehåller 90 interaktionskort i engelska för årskurs 7–9.

 • Interaktionskorten innehåller frågor på elevnära teman samt påståenden om engagerande ämnen att ta ställning till.
 • Korten består av två olika uppgiftstyper. A-kort med teman och frågor som uppmuntrar till att berätta och beskriva. B-kort med påståenden att ta ställning till möjliggör träning i att uttrycka åsikter, argumentera och motivera.
 • Eleverna får träna på turtagning, uttal och att hålla i gång konversationen. Korten ger också förutsättningar att automatisera språkanvändningen.
 • Använd korten för träning och bedömning samt som förberedelse inför de nationella proven i årskurs 9.
 • Mängden kort gör det möjligt att arbeta på individ-, par-, grupp- eller klassnivå med flera olika typer av aktiviteter.
 • Med kortleken följer en lärarhandledning som innehåller många tips på hur man kan arbeta med interaktionskorten.

Let’s talk! 7–9 innehåller 90 interaktionskort i engelska för årskurs 7–9.

 • Interaktionskorten innehåller frågor på elevnära teman samt påståenden om engagerande ämnen att ta ställning till.
 • Korten består av två olika uppgiftstyper. A-kort med teman och frågor som uppmuntrar till att berätta och beskriva. B-kort med påståenden att ta ställning till möjliggör träning i att uttrycka åsikter, argumentera och motivera.
 • Eleverna får träna på turtagning, uttal och att hålla i gång konversationen. Korten ger också förutsättningar att automatisera språkanvändningen.
 • Använd korten för träning och bedömning samt som förberedelse inför de nationella proven i årskurs 9.
 • Mängden kort gör det möjligt att arbeta på individ-, par-, grupp- eller klassnivå med flera olika typer av aktiviteter.
 • Med kortleken följer en lärarhandledning som innehåller många tips på hur man kan arbeta med interaktionskorten.