Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Framåt B

För ett klassrum med flexibla starter

Framåt är ett läromedel för sfi-elever som behöver en långsam, grundlig studiegång med många tillfällen till repetition.  

Läs mer...
Framåt B Textbok inkl ljudfiler, andra upplagan Framåt B Textbok inkl ljudfiler, andra upplagan
Framåt B Textbok inkl ljudfiler, andra upplagan

Framåt B Textbok inkl ljudfiler, andra upplagan

ISBN 9789127433137
Utkom 18 november 2015
ISBN
9789127433137
Typ
Häftad
Sidantal
176
Du har nått den maximala köpsumman.
Framåt B Övningsbok, andra upplagan Framåt B Övningsbok, andra upplagan
Framåt B Övningsbok, andra upplagan

Framåt B Övningsbok, andra upplagan

ISBN 9789127433144
Utkom 23 november 2015
ISBN
9789127433144
Typ
Häftad
Sidantal
176
Du har nått den maximala köpsumman.
Framåt B Lärarhandledning Webb, andra upplagan Framåt B Lärarhandledning Webb, andra upplagan
Framåt B Lärarhandledning Webb, andra upplagan
Onlineprodukt

Framåt B Lärarhandledning Webb, andra upplagan

ISBN 9789127456181
Uppdateras löpande
ISBN
9789127456181
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
Framåt B Textbok Digitalbok, andra upplagan Framåt B Textbok Digitalbok, andra upplagan
Framåt B Textbok Digitalbok, andra upplagan
Onlineprodukt

Framåt B Textbok Digitalbok, andra upplagan

ISBN 9789127439207
Uppdateras löpande
ISBN
9789127439207
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
176
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Framåt B

Framåt är ett heltäckande läromedel för sfi kurs A-C. Eleverna utvecklar ett fungerande vardagsspråk genom läs- och skrivinlärning, samtidigt dom de får inblick i de delar av samhället som är vanligt att de kommer i kontakt med. Alla fristående kapitel i Framåt innehåller en återkommande tydlig arbetsmetod, vilket gör att du fritt kan välja bland de teman som finns. 

Framåt B 

Framåt B består av en textbok, en övningsbok och en lärarhandledning med webbaserat material. Framåt B inleds med Första steget, ett repetitionskapitel som knyter an till det som eleverna har arbetat med i Framåt A. Kapitlen som följer behandlar olika teman.

I Framåt B finns flera olika typer av texter: dialoger, annonser, kallelser och insändare. Varje kapitel innehåller en längre skrivuppgift och frågor att arbeta med muntligt. Längst bak finns en kortfattad grammatikdel. Alla elever har även tillgång till den inlästa boken, ordlistor och webbövningar. I övningsboken får eleverna träna på läsförståelse, grammatik, ord och begrepp. I varje kapitel finns även en mönstertext som stöd för elevernas eget skrivande.

Lärarhandledningar

Till varje elevbok hör en webbaserad lärarhandledning. Licensen gäller för en lärare i 12 månader. De innehåller ett omfattande material. Till varje sida i elevboken finns bland annat instruktioner, extra övningar, genomgångar, kopieringsunderlag och uttalsstöd. 

Kostnadsfritt extramaterial

Framåt fortsätter på webben! Här finns extramaterial som ordlistor med översättningar till arabiska, dari och somaliska, webbövningar och inläst text. 

Framåt är ett heltäckande läromedel för sfi kurs A-C. Eleverna utvecklar ett fungerande vardagsspråk genom läs- och skrivinlärning, samtidigt dom de får inblick i de delar av samhället som är vanligt att de kommer i kontakt med. Alla fristående kapitel i Framåt innehåller en återkommande tydlig arbetsmetod, vilket gör att du fritt kan välja bland de teman som finns. 

Framåt B 

Framåt B består av en textbok, en övningsbok och en lärarhandledning med webbaserat material. Framåt B inleds med Första steget, ett repetitionskapitel som knyter an till det som eleverna har arbetat med i Framåt A. Kapitlen som följer behandlar olika teman.

I Framåt B finns flera olika typer av texter: dialoger, annonser, kallelser och insändare. Varje kapitel innehåller en längre skrivuppgift och frågor att arbeta med muntligt. Längst bak finns en kortfattad grammatikdel. Alla elever har även tillgång till den inlästa boken, ordlistor och webbövningar. I övningsboken får eleverna träna på läsförståelse, grammatik, ord och begrepp. I varje kapitel finns även en mönstertext som stöd för elevernas eget skrivande.

Lärarhandledningar

Till varje elevbok hör en webbaserad lärarhandledning. Licensen gäller för en lärare i 12 månader. De innehåller ett omfattande material. Till varje sida i elevboken finns bland annat instruktioner, extra övningar, genomgångar, kopieringsunderlag och uttalsstöd. 

Kostnadsfritt extramaterial

Framåt fortsätter på webben! Här finns extramaterial som ordlistor med översättningar till arabiska, dari och somaliska, webbövningar och inläst text.