Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Behandling av trauma och traumatisk sorg hos barn och ungdomar

2:a utgåvan

Traumafokuserad kbt (tf-kbt) är den behandling som har starkast forskningsstöd vid ptsd hos barn och unga, från 3 till 18 år. Behandling av trauma och traumatisk sorg hos barn och ungdomar beskriver metoden och ger terapeuter de verktyg som behövs för att bedöma och behandla ptsd, andra traumarelaterade symtom och traumatisk sorg.

Läs mer...
Behandling av trauma och traumatisk sorg hos barn och ungdomar Behandling av trauma och traumatisk sorg hos barn och ungdomar
Behandling av trauma och traumatisk sorg hos barn och ungdomar

Behandling av trauma och traumatisk sorg hos barn och ungdomar

Utkom 26 oktober 2021

ISBN
9789127829435
Typ
Häftad
Sidantal
412
Du har nått den maximala köpsumman.
Behandling av trauma och traumatisk sorg hos barn och ungdomar Behandling av trauma och traumatisk sorg hos barn och ungdomar
Behandling av trauma och traumatisk sorg hos barn och ungdomar
E-bok (Epub)

Behandling av trauma och traumatisk sorg hos barn och ungdomar

Utkom 25 oktober 2021

ISBN
9789127829442
Typ
E-bok (Epub)
Du har nått den maximala köpsumman.

Traumafokuserad kbt (tf-kbt) är den behandling som har starkast forskningsstöd vid ptsd hos barn och unga, från 3 till 18 år. Behandling av trauma och traumatisk sorg hos barn och ungdomar beskriver metoden och ger terapeuter de verktyg som behövs för att bedöma och behandla ptsd, andra traumarelaterade symtom och traumatisk sorg.

Att involvera barnets omsorgspersoner är centralt i behandlingen. Metoden ger goda resultat även för barn som vuxit upp i familjehem, på institution eller i krigsdrabbade länder. Författarna beskriver också anpassningar vid komplex ptsd och behandling i grupp.

Denna andra utgåva speglar de senaste framstegen inom forskningen om tf-kbt och den kliniska praktiken. Patientdialoger, fallexempel, konkret metodstöd med tips för att undvika fallgropar, nedladdningsbara informationsblad och ett appendix med resurser för behandlare gör boken extra kliniskt användbar.

Boken lämpar sig väl som kurslitteratur och som handbok för yrkesverksamma som möter traumatiserade barn och deras omsorgspersoner.

Innehållet är fackgranskat och anpassat till svenska förhållanden av Poa Samuelberg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, utredare vid Barnafrid – nationellt kunskapscenter om våld mot barn, projektledare för regeringsuppdraget Trauma på kartan och certifierad utbildare i tf-kbt.

Boken är skriven av metodens grundare. De är pionjärer när det gäller förståelse för och behandling av trauma hos barn – med särskilt fokus på barn som utsatts för sexuella övergrepp. 

Judith A. Cohen är barn- och ungdomspsykiater, medicinsk chef för Center for Traumatic Stress in Children and Adolescents vid Allegheny General Hospital i Pittsburg och professor i psykiatri vid Drexel University College of Medicine. Anthony P. Mannarino är professor i psykiatri vid Drexel University College of Medicine, chef för Center for Traumatic Stress in Children and Adolescents och vice ordförande för den psykiatriska avdelningen vid Allegheny General Hospital. Han är en ledande forskare inom området traumatisk stress hos barn. Esther Deblinger är professor i psykiatri vid Rowan University School of Osteopathic Medicine i Stratford samt medgrundare och en av cheferna för CARES (Child Abuse Research Education and Service) Institute.

Sagt om boken:

”Boken är en skattkista fylld med kunskap om traumatisering respektive traumatisk sorg hos barn, sammanlänkad med klinisk expertis. Med varmt hjärta och barnasinne erbjuder författarna handfast, hoppfull vägledning så att terapeuter kan ta ut riktning och hålla fokus i en stundtals svårnavigerad terräng. Behandling av trauma och traumatisk sorg hos barn och ungdomar ger oss goda förutsättningar att påbörja en bergsbestigning i tf-kbt, tillsammans med modiga barn och deras omsorgspersoner. Det ökar möjligheterna för att barn och unga i Sverige ska kunna erbjudas likvärdig tillgång till bedömning och evidensbaserad behandling vid ptsd.”
Ur bokens förord av Poa Samuelberg

Traumafokuserad kbt (tf-kbt) är den behandling som har starkast forskningsstöd vid ptsd hos barn och unga, från 3 till 18 år. Behandling av trauma och traumatisk sorg hos barn och ungdomar beskriver metoden och ger terapeuter de verktyg som behövs för att bedöma och behandla ptsd, andra traumarelaterade symtom och traumatisk sorg.

Att involvera barnets omsorgspersoner är centralt i behandlingen. Metoden ger goda resultat även för barn som vuxit upp i familjehem, på institution eller i krigsdrabbade länder. Författarna beskriver också anpassningar vid komplex ptsd och behandling i grupp.

Denna andra utgåva speglar de senaste framstegen inom forskningen om tf-kbt och den kliniska praktiken. Patientdialoger, fallexempel, konkret metodstöd med tips för att undvika fallgropar, nedladdningsbara informationsblad och ett appendix med resurser för behandlare gör boken extra kliniskt användbar.

Boken lämpar sig väl som kurslitteratur och som handbok för yrkesverksamma som möter traumatiserade barn och deras omsorgspersoner.

Innehållet är fackgranskat och anpassat till svenska förhållanden av Poa Samuelberg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, utredare vid Barnafrid – nationellt kunskapscenter om våld mot barn, projektledare för regeringsuppdraget Trauma på kartan och certifierad utbildare i tf-kbt.

Boken är skriven av metodens grundare. De är pionjärer när det gäller förståelse för och behandling av trauma hos barn – med särskilt fokus på barn som utsatts för sexuella övergrepp. 

Judith A. Cohen är barn- och ungdomspsykiater, medicinsk chef för Center for Traumatic Stress in Children and Adolescents vid Allegheny General Hospital i Pittsburg och professor i psykiatri vid Drexel University College of Medicine. Anthony P. Mannarino är professor i psykiatri vid Drexel University College of Medicine, chef för Center for Traumatic Stress in Children and Adolescents och vice ordförande för den psykiatriska avdelningen vid Allegheny General Hospital. Han är en ledande forskare inom området traumatisk stress hos barn. Esther Deblinger är professor i psykiatri vid Rowan University School of Osteopathic Medicine i Stratford samt medgrundare och en av cheferna för CARES (Child Abuse Research Education and Service) Institute.

Sagt om boken:

”Boken är en skattkista fylld med kunskap om traumatisering respektive traumatisk sorg hos barn, sammanlänkad med klinisk expertis. Med varmt hjärta och barnasinne erbjuder författarna handfast, hoppfull vägledning så att terapeuter kan ta ut riktning och hålla fokus i en stundtals svårnavigerad terräng. Behandling av trauma och traumatisk sorg hos barn och ungdomar ger oss goda förutsättningar att påbörja en bergsbestigning i tf-kbt, tillsammans med modiga barn och deras omsorgspersoner. Det ökar möjligheterna för att barn och unga i Sverige ska kunna erbjudas likvärdig tillgång till bedömning och evidensbaserad behandling vid ptsd.”
Ur bokens förord av Poa Samuelberg

Texten är ingående och omfattande och utgör en mycket bra grund för behandling av övergrepp och sorg. Många konkreta råd, exempel, dialoger och frågor med svar ger ett bra stöd när det gäller att ta del av det digra innehållet. Björn Nilsson, BTJ-häftet nr 2, 2022