Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Vilken bild är rätt?

En enkel klassdiagnos av läsförståelse

Klassdiagnos av läsförståelse för årskurs 2 och 3.

Läs mer...
Kom och läs! Vilken bild är rätt? Kom och läs! Vilken bild är rätt?
Kom och läs! Vilken bild är rätt?

Kom och läs! Vilken bild är rätt?

Utkom 19 april 2001

ISBN
9789127732452
Typ
Häftad
Sidantal
20
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Vilken bild är rätt?

Vilken bild är rätt? är ett test som på ca 10 minuter visar elevens läsnivå.

Vilken bild är rätt? ger svar på med vilken precision, flyt och säkerhet eleven kan läsa och förstå korta texter. Eleven läser en eller två meningar och avgör vilken av fyra bilder som passar bäst till texten. Testet hjälper dig att följa klassens utveckling och tidigt finna dem som behöver extra stöd.

Testet är normerat utifrån utprövning med 800 elever i åk 2 och 3. Tabeller som visar hur antal rätt på provet svarar mot olika stanine-värden ingår för såväl åk 2 och 3. Tidpunkten för provens genomförande vid normeringen var oktober/november.

Vilken bild är rätt? är ett test som på ca 10 minuter visar elevens läsnivå.

Vilken bild är rätt? ger svar på med vilken precision, flyt och säkerhet eleven kan läsa och förstå korta texter. Eleven läser en eller två meningar och avgör vilken av fyra bilder som passar bäst till texten. Testet hjälper dig att följa klassens utveckling och tidigt finna dem som behöver extra stöd.

Testet är normerat utifrån utprövning med 800 elever i åk 2 och 3. Tabeller som visar hur antal rätt på provet svarar mot olika stanine-värden ingår för såväl åk 2 och 3. Tidpunkten för provens genomförande vid normeringen var oktober/november.

När Ingvar Lundberg inte längre finns i livet bär den svenska lärarkåren och den svenska lärarutbildningen ett än större ansvar för att Ingvar Lundbergs forskningsrön och hans engagemang för barns språkutveckling skall komma såväl elever som blivande lärare till del. Jan Hansson, Chef för Svenska barnboksinstitutet