TIL - Tidig Intensiv Lästräning

Lärarlitteratur Svenska
1-3

TIL är ett metodiskt lästräningsprogram effektivt program för elever som ännu inte riktigt kommit igång med sin läsning.


Tryckta läromedel

TIL - Tidig Intensiv Lästräning TIL - Tidig Intensiv Lästräning
TIL - Tidig Intensiv Lästräning
Utgivningsdatum 2006-10-27
32 Sidor
ISBN 9789127605350
Häftad
Provläs

Om TIL – Tidig Intensiv Lästräning

12 veckor är en kort period i ett barns liv – men de veckorna kan få avgörande betydelse för barnets framtid!

Alla barn testas under hela första läsåret och i början av årskurs 2. De barn som behöver hjälp erbjuds 12 veckors daglig en-till-en-undervisning. Samarbete med hemmet är ett krav. Under en halvtimma läser, dikterar, skriver och laborerar eleven tillsammans med läraren. Den dagliga hemläxan redovisas följande dag.

TIL-programmet är väl utprövat och har alltid lett till goda resultat. Barnet kommer ifatt sina kamrater och ofta mer därtill!