Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Studiestrategier i gymnasiet

- för undervisning och lärande

Studiestrategier i gymnasiet presenterar konkreta verktyg som är lätta att komma i gång med – verktyg som både rustar eleverna att nå sin fulla studiepotential och samtidigt förbereder dem för fortsatta studier på högskolenivå. 

Läs mer...
Studiestrategier i gymnasiet Studiestrategier i gymnasiet
Studiestrategier i gymnasiet

Studiestrategier i gymnasiet

ISBN 9789127461628
Utkom 27 maj 2022
ISBN
9789127461628
Typ
Häftad
Sidantal
200
Du har nått den maximala köpsumman.

Att rusta gymnasieelever med studiestrategier är avgörande för ett effektivt lärande och därmed också för skolresultat och välmående. Genom att förse eleverna med en verktygslåda fylld av strategier som stödjer dem i att planera, organisera och utveckla deras analytiska förmåga så ökar vi den självständighet som krävs för att klara av gymnasiearbete och examen.

Den här handboken presenterar konkreta verktyg som är lätta att komma i gång med – verktyg som både rustar eleverna att nå sin fulla studiepotential och samtidigt förbereder dem för fortsatta studier på högskolenivå. Till varje strategi finns övningar och exempel på hur undervisningen explicit kan läggas upp inom den ordinarie undervisningen samt frågor för kollegial reflektion och diskussion kopplad till undervisning och verksamhet. För att ytterligare stödja den gemensamma professionsutvecklingen presenteras i bokens sista del olika modeller för kollegialt lärande tillsammans med elevfall som utgångspunkt för pedagogiska samtal.

Kunskap om studiestrategier gynnar alla elever, men för elever i behov av extra stöd, kan det vara helt avgörande för studieframgång. Boken vänder sig till alla gymnasielärare, specialpedagoger, speciallärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare och elevhälsa som tillsammans vill bidra till att skapa en tillgänglig lärmiljö.

Sagt om boken:

"Boken är tydlig, lättillgänglig och genomarbetad. Storvik och Wåxberg verkar ha tänkt in i alla detaljer även för pedagogerna. Varje kapitel avslutas med frågor för kollegial reflektion och i slutet av boken finns fiktiva elevfall att arbeta med. Där finns även upplägg till bokcirkel."
Margot Zakariasson, specialpedagog i Luleå

Att rusta gymnasieelever med studiestrategier är avgörande för ett effektivt lärande och därmed också för skolresultat och välmående. Genom att förse eleverna med en verktygslåda fylld av strategier som stödjer dem i att planera, organisera och utveckla deras analytiska förmåga så ökar vi den självständighet som krävs för att klara av gymnasiearbete och examen.

Den här handboken presenterar konkreta verktyg som är lätta att komma i gång med – verktyg som både rustar eleverna att nå sin fulla studiepotential och samtidigt förbereder dem för fortsatta studier på högskolenivå. Till varje strategi finns övningar och exempel på hur undervisningen explicit kan läggas upp inom den ordinarie undervisningen samt frågor för kollegial reflektion och diskussion kopplad till undervisning och verksamhet. För att ytterligare stödja den gemensamma professionsutvecklingen presenteras i bokens sista del olika modeller för kollegialt lärande tillsammans med elevfall som utgångspunkt för pedagogiska samtal.

Kunskap om studiestrategier gynnar alla elever, men för elever i behov av extra stöd, kan det vara helt avgörande för studieframgång. Boken vänder sig till alla gymnasielärare, specialpedagoger, speciallärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare och elevhälsa som tillsammans vill bidra till att skapa en tillgänglig lärmiljö.

Sagt om boken:

"Boken är tydlig, lättillgänglig och genomarbetad. Storvik och Wåxberg verkar ha tänkt in i alla detaljer även för pedagogerna. Varje kapitel avslutas med frågor för kollegial reflektion och i slutet av boken finns fiktiva elevfall att arbeta med. Där finns även upplägg till bokcirkel."
Margot Zakariasson, specialpedagog i Luleå

Ovärderligt om strategier – årets bästa spec-bok? Margot Zakariasson i Läraren (Lärarförbundet)
Som helhet är Studiestrategier i gymnasiet en användbar och lärorik bok; framför allt blir jag berörd av författarnas starka patos för alla de elever och studenter som skulle klara sina studier med hjälp av fungerande strategier. Anna Sjöstrand, BTJ-häftet nr 15, 2022

Andra intressanta titlar