Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Skriv i åk 2

Skriv i årskurs 2 får du följa arbetet under ett läsår i årskurs 2. Läs om hur de digitala verktygen används av eleverna när deras skrivande utvecklas till att skriva korrekta meningar som sätts samman till texter i olika genrer. Stavning och språklära integreras i skrivundervisningen.

Läs mer...
Skriv i åk 2 Skriv i åk 2
Skriv i åk 2

Skriv i åk 2

Utkom 14 november 2018

Isbn
9789127452411
Sidantal
120
Du har nått den maximala köpsumman.
462 kr
Skriv i åk 2 Skriv i åk 2
Skriv i åk 2
Utkom 14 nov 2018
ISBN 9789127452411
462 kr
Skriv i åk 2
Skriv i åk 2
462 kr
Skriv i åk 2 Skriv i åk 2
Skriv i åk 2
Utkom 14 nov 2018
ISBN 9789127452411
462 kr
Skriv i åk 2
Skriv i åk 2
Ingen Författare
Skriv i åk 2
Skriv i åk 2

Andra intressanta titlar

Om Skriv i åk 2

Digitala verktyg har tagit plats bredvid pennan i den första skrivundervisningen. Läs om hur de digitala verktygen används av eleverna när deras skrivande går från bokstav, ord, mening och vidare till text. Ta del av hur författaren utgår från cirkelmodellen för att utveckla elevernas förmåga att skriva olika typer av texter det andra skolåret. 

Författaren ger konkreta råd om hur hon organiserar sin undervisning när det gäller skrivande, läsande, bedömning och ämnesintegrering. Boken innehåller konkreta lektionsförslag och stödjande kopieringsunderlag.