Skriv i åk 2

Med digitala verktyg och cirkelmodellen som bas

Svenska
1-3

Skriv i årskurs 2 får du följa arbetet under ett läsår i årskurs 2. Läs om hur de digitala verktygen används av eleverna när deras skrivande utvecklas till att skriva korrekta meningar som sätts samman till texter i olika genrer. Stavning och språklära integreras i skrivundervisningen.


Tryckta läromedel

Skriv i åk 2 Skriv i åk 2
Skriv i åk 2
Utgivningsdatum 2018-11-14
120 Sidor
ISBN 9789127452411
Provläs

Om Skriv i åk 2

Digitala verktyg har tagit plats bredvid pennan i den första skrivundervisningen. Läs om hur de digitala verktygen används av eleverna när deras skrivande går från bokstav, ord, mening och vidare till text. Ta del av hur författaren utgår från cirkelmodellen för att utveckla elevernas förmåga att skriva olika typer av texter det andra skolåret. 

Författaren ger konkreta råd om hur hon organiserar sin undervisning när det gäller skrivande, läsande, bedömning och ämnesintegrering. Boken innehåller konkreta lektionsförslag och stödjande kopieringsunderlag.