Skriv i åk 1

Med digitala verktyg och cirkelmodellen som bas

Svenska
1-3

En handbok för skrivundervisning under ett läsår. Boken ger dig tips på olika typer av texter dina elever kan skriva de första skolåren, med stöd utifrån cirkelmodellen. 


Tryckta läromedel

Skriv i åk 1 Skriv i åk 1
Skriv i åk 1
Utgivningsdatum 2017-08-10
120 Sidor
ISBN 9789127449718
Specialbindning
Provläs

Om Skriv i årskurs 1

Skriv i årskurs 1 får du följa arbetet under ett läsår i årskurs 1. Läs om hur de digitala verktygen används av eleverna när deras skrivande går från bokstav, ord, mening och vidare till text.

Digitala verktyg har tagit plats bredvid pennan i den första skrivundervisningen. Läs om hur de digitala verktygen används av eleverna när deras skrivande går från bokstav, ord, mening och vidare till text. Ta del av hur författaren utgår från cirkelmodellen för att utveckla elevernas förmåga att skriva olika typer av texter det första skolåret.