Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Skills åk 3

Skills är ett inspirerande läromedel med en noga genomtänkt arbetsgång som fångar elevernas intresse och utvecklar deras språkkunskaper genom att träna samtliga färdigheter. Dessutom möjliggör Skills alla elevers progression utifrån deras nivå genom ett skräddarsytt, nivåuppdelat webbmaterial som främjar läs- och ordförståelse.

Läs mer...
Skills åk 3 Textbook Skills åk 3 Textbook
Skills åk 3 Textbook
Statsbidrag Läromedel

Skills åk 3 Textbook

ISBN 9789127462854
Utkom 23 mars 2023
ISBN
9789127462854
Typ
Inbunden
Sidantal
72
Du har nått den maximala köpsumman.
Skills åk 3 Workbook inkl. elevwebb Skills åk 3 Workbook inkl. elevwebb
Skills åk 3 Workbook inkl. elevwebb
Statsbidrag Läromedel

Skills åk 3 Workbook inkl. elevwebb

ISBN 9789127462878
Utkom 28 mars 2023
ISBN
9789127462878
Typ
Inbunden
Sidantal
72
Du har nått den maximala köpsumman.
Skills åk 3 Teacher's Guide med lärarwebb 12 mån Skills åk 3 Teacher's Guide med lärarwebb 12 mån
Skills åk 3 Teacher's Guide med lärarwebb 12 mån
Statsbidrag Läromedel

Skills åk 3 Teacher's Guide med lärarwebb 12 mån

ISBN 9789127462830
Utkom 3 oktober 2023
ISBN
9789127462830
Sidantal
158
Du har nått den maximala köpsumman.
Skills åk 3 Lärarwebb 12 mån Skills åk 3 Lärarwebb 12 mån
Skills åk 3 Lärarwebb 12 mån
Onlineprodukt

Skills åk 3 Lärarwebb 12 mån

ISBN 9789127462847
Uppdateras löpande
ISBN
9789127462847
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
Skills åk 3 Textbook Digitalbok Skills åk 3 Textbook Digitalbok
Skills åk 3 Textbook Digitalbok
Onlineprodukt

Skills åk 3 Textbook Digitalbok

ISBN 9789127462861
Uppdateras löpande
ISBN
9789127462861
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
Titeln ingår i serien Skills

Andra intressanta titlar

Om Skills

Boken består av sex kapitel. Varje kapitel inleds med en kapitelbild och en rytmisk sång som väcker diskussion, skapar förförståelse och förbereder eleverna för det kommande arbetet. Varje kapitel innehåller en skönlitterär berättelse med tillhörande rikt bildmaterial som utvecklar elevernas läsförståelse. I Skills presenteras nytt språk tydligt och explicit med hjälp av bilder som bygger upp elevernas ordförråd. Självklart får eleverna lyssna på och träna på interaktions- och uttalsövningar. Varje kapitel avslutats med ett skrivmoment som man arbetar med enligt cirkelmodellen, ett stöttande och pedagogiskt arbetssätt. 

Textbook Åk 3

I Skills Textbook möter eleverna:
Peanut’s tale – en underhållande följetong om Peanut och hennes vänner
Goodie bag –Ord och ordkonstruktioner som hör till kapitlets tema
Get talking – dialoger, dikter, rim och uttalsövningar
Writing Skills – exempeltexter för att arbeta enligt Cirkelmodellen

Workbook med Elevwebb (två nivåer)

I Skills Workbook möter eleverna uppgifter som tränar läsförståelse, hörförståelse, interaktion samt befäster nytt språk och grammatik.

I avsnittet Writing Skills arbetar eleverna enligt cirkelmodellen. De stöttas i att producera egna texter genom grafiska strukturer och uppmuntras skriva utifrån förmåga. En text med kul fakta om bland annat den engelsktalande världen avslutar varje kapitel.

Elevwebben: språkutveckling med stöttning och utmaning

På Skills Elevwebb får dina elever möjligheten att vidareutvecklas på sin nivå. Elevwebben har två spår, Fly high och Run ahead. Båda spåren har ett gemensamt mål – att förstärka läsförståelse och öka ordförståelse. I Elevwebben möter eleverna en rolig parallellberättelse till Peanut's tale i Textbook, skriven på två nivåer. I det utmanande spåret arbetar eleverna med text och frågor först för att sen träna på nytt språk. I det stöttande spåret arbetar eleverna med vokabulären som de möter i kapitlet först för att sedan arbeta med text och frågor. Olika startpunkter med samma destination. Alla vinner med Skills Elevwebb! Elevwebben följer med Workbook.

Teacher’s Guide

Teacher’s Guide bygger på ett gemensamt arbete som stöttar och utmanar eleverna. Där finns instruk­tioner och förslag på aktiviteter för att skapa förförstå­else, arbeta med texterna gemensamt samt utmana eleverna till eget arbete och produktion. Du som lärare får guidning genom cirkelmodellens fyra steg samt kopieringsunderlag, bildkort och spel. I Teacher’s Guide ingår en lärarwebb (12 mån) med ljudfiler till hörövningar, facit, kapitelbilder, exempeltexter och grafiska stödstrukturer.

Lärarwebb

Lärarwebben ingår i Teacher's guide under 12 månader. Lärarwebben kan också köpas separat på årslicens.

Med lärarwebben får du tillgång till:

 • Ljudfiler till höröv­ningarna
 • Undervisningsstöd till alla kapitel t.ex. samtalsbilder, exempeltexter och gra­fiska stödstrukturer
 • Bildordlistor med och utan text
 • Textbook Digital
 • Teacher’s Guide Digitalbok
 • Kopieringsunderlag som nedladdningsbara PDF- er
 • Facit
 • Uppföljning av elevövningar i Elevwebben

Boken består av sex kapitel. Varje kapitel inleds med en kapitelbild och en rytmisk sång som väcker diskussion, skapar förförståelse och förbereder eleverna för det kommande arbetet. Varje kapitel innehåller en skönlitterär berättelse med tillhörande rikt bildmaterial som utvecklar elevernas läsförståelse. I Skills presenteras nytt språk tydligt och explicit med hjälp av bilder som bygger upp elevernas ordförråd. Självklart får eleverna lyssna på och träna på interaktions- och uttalsövningar. Varje kapitel avslutats med ett skrivmoment som man arbetar med enligt cirkelmodellen, ett stöttande och pedagogiskt arbetssätt. 

Textbook Åk 3

I Skills Textbook möter eleverna:
Peanut’s tale – en underhållande följetong om Peanut och hennes vänner
Goodie bag –Ord och ordkonstruktioner som hör till kapitlets tema
Get talking – dialoger, dikter, rim och uttalsövningar
Writing Skills – exempeltexter för att arbeta enligt Cirkelmodellen

Workbook med Elevwebb (två nivåer)

I Skills Workbook möter eleverna uppgifter som tränar läsförståelse, hörförståelse, interaktion samt befäster nytt språk och grammatik.

I avsnittet Writing Skills arbetar eleverna enligt cirkelmodellen. De stöttas i att producera egna texter genom grafiska strukturer och uppmuntras skriva utifrån förmåga. En text med kul fakta om bland annat den engelsktalande världen avslutar varje kapitel.

Elevwebben: språkutveckling med stöttning och utmaning

På Skills Elevwebb får dina elever möjligheten att vidareutvecklas på sin nivå. Elevwebben har två spår, Fly high och Run ahead. Båda spåren har ett gemensamt mål – att förstärka läsförståelse och öka ordförståelse. I Elevwebben möter eleverna en rolig parallellberättelse till Peanut's tale i Textbook, skriven på två nivåer. I det utmanande spåret arbetar eleverna med text och frågor först för att sen träna på nytt språk. I det stöttande spåret arbetar eleverna med vokabulären som de möter i kapitlet först för att sedan arbeta med text och frågor. Olika startpunkter med samma destination. Alla vinner med Skills Elevwebb! Elevwebben följer med Workbook.

Teacher’s Guide

Teacher’s Guide bygger på ett gemensamt arbete som stöttar och utmanar eleverna. Där finns instruk­tioner och förslag på aktiviteter för att skapa förförstå­else, arbeta med texterna gemensamt samt utmana eleverna till eget arbete och produktion. Du som lärare får guidning genom cirkelmodellens fyra steg samt kopieringsunderlag, bildkort och spel. I Teacher’s Guide ingår en lärarwebb (12 mån) med ljudfiler till hörövningar, facit, kapitelbilder, exempeltexter och grafiska stödstrukturer.

Lärarwebb

Lärarwebben ingår i Teacher's guide under 12 månader. Lärarwebben kan också köpas separat på årslicens.

Med lärarwebben får du tillgång till:

 • Ljudfiler till höröv­ningarna
 • Undervisningsstöd till alla kapitel t.ex. samtalsbilder, exempeltexter och gra­fiska stödstrukturer
 • Bildordlistor med och utan text
 • Textbook Digital
 • Teacher’s Guide Digitalbok
 • Kopieringsunderlag som nedladdningsbara PDF- er
 • Facit
 • Uppföljning av elevövningar i Elevwebben