Rutan och Randan

– fem matematiksagor

Möt Rutan och Randan, två turkosa giraffer som på ett humoristiskt sätt inspirerar till matematiska reflektioner och diskussioner hos barnen på förskolan!

Tryckta läromedel

Rutan och Randan - fem matematiksagor
Häftad 80 sidor. 2015-02-06. ISBN 9789127439795
310 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Rutan och Randan – fem matematiksagor

Om Rutan och Randan - fem matematiksagor

Materialet består av fem berättelser med matematiskt innehåll. Varje bok tar upp ett matematiskt område ur förskolans läroplan. I varje bok finns reflekterande frågor och tips på hur pedagogen kan arbeta vidare med innehållet.

Tanken är att böckerna kan läsas högt av en pedagog, till exempel som en introduktion av ett matematiskt område.

Böckerna tar upp områdena: Sortera, Mängd, Mätning, Mönster och Läge.

I varje bok finns diskussionsfrågor och tips på hur pedagogen kan arbeta vidare med innehållet.

De utgår från väsentliga delar av förskolans matematik på ett mycket inspirerande och lekfullt sätt. Vi bara älskar Rutan & Randan! Margot Andersson, Matematikutvecklare, Norrköping