Retoriklek i förskolan

Språk

Hur kan du som pedagog arbeta med retorik redan i förskolan? Den här boken ger dig både teori och förslag på konkreta aktiviteter som stimulerar till självkänsla och samarbete samt stöttar barnen att tala, berätta och lyssna.


Tryckta läromedel

Retoriklek i förskolan Retoriklek i förskolan
Retoriklek i förskolan
Utgivningsdatum 2014-07-07
108 Sidor
ISBN 9789127433939
Häftad
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

Retoriklek i förskolan

Om Retoriklek i förskolan

Fokus i boken är lagd på att barnen ska utveckla ett rikt språkbruk, argumentera och lösa konflikter och träna samarbete och turtagning. Boken bjuder också på utvecklande retorikövningar för arbetslaget. Till materialet hör en lärarwebb med filmer som kompletterar boken.

Författaren Gunlög Åkerstedt Lindell är retorikpedagog med akademisk utbildning i konfliktbearbetning, ledarskapsutveckling och barns språkutveckling. Gunlög är föreläsare med stor erfarenhet av kurser för pedagoger i förskola och skola. Hon är även utbildad skådespelare.