Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Pixel åk 5

Med Pixel blir du en aktiv, undervisande lärare. Läromedlet hjälper dig att utmana dina elever, samtidigt som du ger dem verktyg för att utveckla sitt tänkande. Med Pixel för årskurs 5 får eleverna en trygg fortsättning i matematik. 

 

Läs mer...
Pixel 5A Grundbok, andra upplagan Pixel 5A Grundbok, andra upplagan
Pixel 5A Grundbok, andra upplagan
Statsbidrag Läromedel

Pixel 5A Grundbok, andra upplagan

ISBN 9789127445185
Utkom 9 juni 2017
ISBN
9789127445185
Typ
Häftad
Sidantal
144
Du har nått den maximala köpsumman.
Pixel 5A Lärarbok, andra upplagan Pixel 5A Lärarbok, andra upplagan
Pixel 5A Lärarbok, andra upplagan
Statsbidrag Läromedel

Pixel 5A Lärarbok, andra upplagan

ISBN 9789127445314
Utkom 1 juni 2017
ISBN
9789127445314
Typ
Specialbindning
Sidantal
180
Du har nått den maximala köpsumman.
Pixel 5A Parallellbok, andra upplagan Pixel 5A Parallellbok, andra upplagan
Pixel 5A Parallellbok, andra upplagan
Statsbidrag Läromedel

Pixel 5A Parallellbok, andra upplagan

ISBN 9789127445253
Utkom 15 augusti 2017
ISBN
9789127445253
Typ
Häftad
Sidantal
144
Du har nått den maximala köpsumman.
Pixel 5A Övningsbok, andra upplagan Pixel 5A Övningsbok, andra upplagan
Pixel 5A Övningsbok, andra upplagan
Statsbidrag Läromedel

Pixel 5A Övningsbok, andra upplagan

ISBN 9789127445734
Utkom 9 juni 2017
ISBN
9789127445734
Typ
Häftad
Sidantal
80
Du har nått den maximala köpsumman.
Pixel 5B Grundbok, andra upplagan Pixel 5B Grundbok, andra upplagan
Pixel 5B Grundbok, andra upplagan
Statsbidrag Läromedel

Pixel 5B Grundbok, andra upplagan

ISBN 9789127445192
Utkom 20 december 2017
ISBN
9789127445192
Typ
Häftad
Sidantal
144
Du har nått den maximala köpsumman.
Pixel 5B Lärarbok, andra upplagan Pixel 5B Lärarbok, andra upplagan
Pixel 5B Lärarbok, andra upplagan
Statsbidrag Läromedel

Pixel 5B Lärarbok, andra upplagan

ISBN 9789127445321
Utkom 9 december 2017
ISBN
9789127445321
Typ
Specialbindning
Sidantal
180
Du har nått den maximala köpsumman.
Pixel 5B Parallellbok, andra upplagan Pixel 5B Parallellbok, andra upplagan
Pixel 5B Parallellbok, andra upplagan
Statsbidrag Läromedel

Pixel 5B Parallellbok, andra upplagan

ISBN 9789127445260
Utkom 20 december 2017
ISBN
9789127445260
Typ
Häftad
Sidantal
144
Du har nått den maximala köpsumman.
Pixel 5B Övningsbok, andra upplagan Pixel 5B Övningsbok, andra upplagan
Pixel 5B Övningsbok, andra upplagan
Statsbidrag Läromedel

Pixel 5B Övningsbok, andra upplagan

ISBN 9789127445741
Utkom 20 december 2017
ISBN
9789127445741
Typ
Häftad
Sidantal
80
Du har nått den maximala köpsumman.
Pixel 5A Grundbok Digitalbok, andra uppl Pixel 5A Grundbok Digitalbok, andra uppl
Pixel 5A Grundbok Digitalbok, andra uppl
Onlineprodukt

Pixel 5A Grundbok Digitalbok, andra uppl

ISBN 9789127449664
Uppdateras löpande
ISBN
9789127449664
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
144
Du har nått den maximala köpsumman.
Pixel 5B Grundbok Digitalbok, andra uppl Pixel 5B Grundbok Digitalbok, andra uppl
Pixel 5B Grundbok Digitalbok, andra uppl
Onlineprodukt

Pixel 5B Grundbok Digitalbok, andra uppl

ISBN 9789127449671
Uppdateras löpande
ISBN
9789127449671
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
144
Du har nått den maximala köpsumman.
Titeln ingår i serien Pixel

Andra intressanta titlar

Pixel introducerar varje matematiskt område från det konkreta till det abstrakta. Eleverna blir både utmanade och får chans att befästa kunskaper med aktiviteter och halvkonkreta bilder innan de går till mattespråket. Eleverna får flera chanser att förstå eftersom varje moment återkommer flera gånger. När eleverna förstår vad de håller på med ökar deras motivation för matematik. Genom att de förstår hur uppgifter kan lösas på olika sätt, ökar deras självkänsla och de inspireras till att lära sig mer matematik och att använda matematik i vardagen.

Grundbok

I Pixel har varje kapitel ett tydligt matematiskt innehåll. Alla kapitel inleds med en samtalsbild baserad på en vardaglig situation för att introduktionen ska kunna utgå från ett konkret samtal. För att skilja på uppgifter och annan information finns det tydliga rutor för exempel, fakta och spel. Exempel och fakta är rutor att samla undervisningen kring. Här finns tillfälle att med stöd av läroboken gå igenom nya moment och begrepp. 

Spel som färdighetsträning är ett viktigt inslag i Pixelmetodiken, för att befästa kunskaper. Det finns också dialogrutor i böckerna där eleverna ska diskutera påståenden och frågeställningar och träna sig på att argumentera. Sist i varje kapitel finns fyra återkommande uppslag:

Kan du detta? är en utvärdering av innehållet i kapitlet med koppling till matematiskt innehåll och förmågorna.
Träna mer erbjuder fler uppgifter för att befästa innehållet i kapitlet.
Träna tanken erbjuder uppgifter av problemlösande karaktär.
Lite av varje är repetition av tidigare stoff för att hålla kunskaperna vid liv och befästa dem ytterligare.

Till varje kapitel finns en sammanställning över de matematiska begrepp som eleverna möter som kopieringsunderlag i lärarboken. Begreppen förklaras i ord och med bilder och det finns också plats för egna anteckningar.

Parallellbok

Parallellboken är en bok som eleverna skriver i. Den följer grundboken uppslag för uppslag och är tänkt för elever som har svårigheter att hantera ett separat skrivhäfte, som behöver färre uppgifter eller större läsbarhet. Du som lärare får möjlighet att anpassa undervisningen och eleverna kan lära av varandra, trots att de arbetar med olika böcker.

Lärarbok

Inledningen används främst till läsårsplaneringen. Där finns författarnas tolkning och beskrivning av det centrala innehållet för årskursen och exempel på hur eleverna får möta förmågorna när de arbetar med innehållet. Här beskrivs vilka matematiska färdigheter eleverna ska utveckla.

Handledning för varje lektion
Lärarbokens största del är handledningen som följer elevernas grundbok sida för sida. Här finns allt som behövs för den dagliga planeringen och genomförandet av lektionerna. Det matematiska innehållet för varje lektion presenteras tillsammans med en förklaring till var och en av uppgifterna i grundboken.

Matematiska samtal
I handledningen finns bland annat exempel på frågor att ställa till eleverna för att stimulera matematiska resonemang och tankegångar. Frågorna är tydligt markerade, så att de blir enkla att hitta. Syftet med dem är att illustrera olika frågetyper och ge idéer till frågor, inte att de nödvändigtvis måste följas ordagrant.

Förenkla, utmana och fler aktiviteter
Till varje uppslag i grundboken finns förslag på hur man med små knep kan göra innehållet i uppgifterna enklare. Dessutom finns tips på hur innehållet kan anpassas för de elever som behöver fler eller större utmaningar. Det stora utbudet av aktiviteter ger valmöjligheter. Aktiviteterna är alltid kopplade till arbetet i grundboken, och gör det enkelt att lyfta in och motivera dem i undervisningen.

Bedömning
I slutet av varje kapitel finns uppslaget Kan du detta?. Till varje uppgift finns en kort beskrivning i lärarboken om vilka kunskaper eleverna har möjlighet att visa och vad som kan bedömas. Som hjälp i den formativa bedömningen finns förslag på sidor ur grundboken där ett innehåll kan repeteras och förslag på sidor i övningsboken som behandlar samma innehåll, för repetition eller ytterligare träning.

Kopieringsunderlag
Längst bak i lärarboken finns kopieringsunderlag med sidor från grundboken där eleverna kan lösa uppgifter direkt på en sida. Där finns också begreppslistor och prov.

Övningsbok

Övningsboken har samma kapitel och matematiska områden som grundboken. Uppgifterna till varje område finns på tre nivåer som är färgmarkerade för att det ska vara enkelt för eleverna att välja nivå. Sist i varje kapitel finns uppgifter av problemkaraktär.

Kostnadsfritt extramaterial

Pixel fortsätter på webben! Här finns t.ex. webbövningar till eleverna, bedömningsstöd och uppdateringar. Extramaterialet finns här.

Digitalbok

De tryckta grundböckerna för åk 4–6 finns även som digitalböcker. I dessa kan eleverna bl.a. lyssna på texten, lägga bokmärken, söka efter innehåll och zooma. 

Pixel introducerar varje matematiskt område från det konkreta till det abstrakta. Eleverna blir både utmanade och får chans att befästa kunskaper med aktiviteter och halvkonkreta bilder innan de går till mattespråket. Eleverna får flera chanser att förstå eftersom varje moment återkommer flera gånger. När eleverna förstår vad de håller på med ökar deras motivation för matematik. Genom att de förstår hur uppgifter kan lösas på olika sätt, ökar deras självkänsla och de inspireras till att lära sig mer matematik och att använda matematik i vardagen.

Grundbok

I Pixel har varje kapitel ett tydligt matematiskt innehåll. Alla kapitel inleds med en samtalsbild baserad på en vardaglig situation för att introduktionen ska kunna utgå från ett konkret samtal. För att skilja på uppgifter och annan information finns det tydliga rutor för exempel, fakta och spel. Exempel och fakta är rutor att samla undervisningen kring. Här finns tillfälle att med stöd av läroboken gå igenom nya moment och begrepp. 

Spel som färdighetsträning är ett viktigt inslag i Pixelmetodiken, för att befästa kunskaper. Det finns också dialogrutor i böckerna där eleverna ska diskutera påståenden och frågeställningar och träna sig på att argumentera. Sist i varje kapitel finns fyra återkommande uppslag:

Kan du detta? är en utvärdering av innehållet i kapitlet med koppling till matematiskt innehåll och förmågorna.
Träna mer erbjuder fler uppgifter för att befästa innehållet i kapitlet.
Träna tanken erbjuder uppgifter av problemlösande karaktär.
Lite av varje är repetition av tidigare stoff för att hålla kunskaperna vid liv och befästa dem ytterligare.

Till varje kapitel finns en sammanställning över de matematiska begrepp som eleverna möter som kopieringsunderlag i lärarboken. Begreppen förklaras i ord och med bilder och det finns också plats för egna anteckningar.

Parallellbok

Parallellboken är en bok som eleverna skriver i. Den följer grundboken uppslag för uppslag och är tänkt för elever som har svårigheter att hantera ett separat skrivhäfte, som behöver färre uppgifter eller större läsbarhet. Du som lärare får möjlighet att anpassa undervisningen och eleverna kan lära av varandra, trots att de arbetar med olika böcker.

Lärarbok

Inledningen används främst till läsårsplaneringen. Där finns författarnas tolkning och beskrivning av det centrala innehållet för årskursen och exempel på hur eleverna får möta förmågorna när de arbetar med innehållet. Här beskrivs vilka matematiska färdigheter eleverna ska utveckla.

Handledning för varje lektion
Lärarbokens största del är handledningen som följer elevernas grundbok sida för sida. Här finns allt som behövs för den dagliga planeringen och genomförandet av lektionerna. Det matematiska innehållet för varje lektion presenteras tillsammans med en förklaring till var och en av uppgifterna i grundboken.

Matematiska samtal
I handledningen finns bland annat exempel på frågor att ställa till eleverna för att stimulera matematiska resonemang och tankegångar. Frågorna är tydligt markerade, så att de blir enkla att hitta. Syftet med dem är att illustrera olika frågetyper och ge idéer till frågor, inte att de nödvändigtvis måste följas ordagrant.

Förenkla, utmana och fler aktiviteter
Till varje uppslag i grundboken finns förslag på hur man med små knep kan göra innehållet i uppgifterna enklare. Dessutom finns tips på hur innehållet kan anpassas för de elever som behöver fler eller större utmaningar. Det stora utbudet av aktiviteter ger valmöjligheter. Aktiviteterna är alltid kopplade till arbetet i grundboken, och gör det enkelt att lyfta in och motivera dem i undervisningen.

Bedömning
I slutet av varje kapitel finns uppslaget Kan du detta?. Till varje uppgift finns en kort beskrivning i lärarboken om vilka kunskaper eleverna har möjlighet att visa och vad som kan bedömas. Som hjälp i den formativa bedömningen finns förslag på sidor ur grundboken där ett innehåll kan repeteras och förslag på sidor i övningsboken som behandlar samma innehåll, för repetition eller ytterligare träning.

Kopieringsunderlag
Längst bak i lärarboken finns kopieringsunderlag med sidor från grundboken där eleverna kan lösa uppgifter direkt på en sida. Där finns också begreppslistor och prov.

Övningsbok

Övningsboken har samma kapitel och matematiska områden som grundboken. Uppgifterna till varje område finns på tre nivåer som är färgmarkerade för att det ska vara enkelt för eleverna att välja nivå. Sist i varje kapitel finns uppgifter av problemkaraktär.

Kostnadsfritt extramaterial

Pixel fortsätter på webben! Här finns t.ex. webbövningar till eleverna, bedömningsstöd och uppdateringar. Extramaterialet finns här.

Digitalbok

De tryckta grundböckerna för åk 4–6 finns även som digitalböcker. I dessa kan eleverna bl.a. lyssna på texten, lägga bokmärken, söka efter innehåll och zooma. 

Pixel Parallellbok

Med Pixel är det lätt att anpassa undervisningen så att alla kan vara med på sin nivå. Målet är att alla ska lyckas, samtidigt som de utmanas och får möjlighet att lära sig ännu mer efter sin förmåga.

Parallellboken är en bok som eleverna skriver i. Den följer grundbokens uppslag men har större format och ett urval av uppgifter. Boken passar för elever som har svårt att hantera ett separat skrivhäfte, som behöver färre uppgifter eller större läsbarhet.

Med Pixel är det lätt att anpassa undervisningen så att alla kan vara med på sin nivå. Målet är att alla ska lyckas, samtidigt som de utmanas och får möjlighet att lära sig ännu mer efter sin förmåga.

Parallellboken är en bok som eleverna skriver i. Den följer grundbokens uppslag men har större format och ett urval av uppgifter. Boken passar för elever som har svårt att hantera ett separat skrivhäfte, som behöver färre uppgifter eller större läsbarhet.